Amf 1 utreder missförhållanden

Efter jul- och nyårshelgen uppdagades att det har funnits interna konflikter mellan värnpliktiga tjänstgörande i Bergavakten. Förbandet påbörjade en internutredning direkt när missförhållandena framkom.

Samtliga värnpliktiga som tjänstgjorde under julhelgen har förhörts och det har framkommit att det varit konflikter mellan enskilda värnpliktiga under en längre tid och att konflikterna eskalerade under julhelgen.

Utredningen gäller bland annat olaga hot, olovlig körning, snatteri och misstanke om nyttjande av narkotika inne på området.

På begäran av Amf 1 genomsökte militärpolisen med hjälp av hundar utrymmen på Berga efter narkotika, men fann inga bevis.

Utredningen ligger nu hos Amf 1:s jurist, som tar ställning till om ärendena ska anmälas till polisen, avskrivas eller leda till disciplinpåföljder. Beslut i frågan väntas i början av februari.