"90 procent tillräckligt"

Svensk försvarsindustri har en framtid och kan alltid vara med och konkurrera. Men mer materiel måste köpas från hyllan. Det var budskapet från Håkan Jevrell, statssekreterare i försvarsdepartementet, vid Rikskonferensen i Sälen.

Statssekreterare Håkan Jevrell under rikskonferensen Folk och Försvar. Foto: Erik Lagersten/Combat Camera

Det är inte alltid nödvändigt att Sverige tar ansvar för de stora tekniksprången och utvecklar avancerad försvarsmateriel på egen hand, menade Jevrell.

– Marknaden ska inventeras och vi måste sansa oss – vi får nöja oss om det vi vill anskaffa klarar 90 procent av de krav vi har, i stället för 110.

Samverkan
Jevrell vill se en ökad affärsmässighet och pekade på behovet av civil och militär samverkan.

I en efterföljande diskussion pekade statssekreteraren på utvecklingen av korvetten Visby som ett exempel på ett materielsystem som blivit för kostsamt.

– Visbysystemet har kostat tio miljarder. Vi får fem korvetter, anpassade för det läge som rådde i Östersjön på 80-talet. Arbetet inleddes 1996 och fartygen är ännu inte operativa.

Per Norlin