100 000 flygtimmar för Gripen

Gripenplanet har den här veckan kommit upp i 100 000 flygtimmar. Det var i samband med en flygning över ett snöigt Östergötland, med Saabs chefstestpilot Mats Thorbiörnsson och översten vid det sydafrikanska flygvapnet vid spakarna, som den historiska milstolpen passerades.

Gripenplanet har under dessa 100 000 timmar inte råkat ut för ett enda motorrelaterat haveri eller allvarligt tillbud.

Ända sedan Gripen gjorde sin jungfruflygning har Saabs testteam hållit noga reda på varje enskild flygtimme som genomförts. Samma noggranna noteringar har förts av det svenska flygvapnet, av Gripens kunder i Ungern och Tjeckien samt av pilotutbildningarna pilotutbildningen i Storbritannien och i Sydafrika.  Därför visste man den här veckan att den hundratusende timmen var nära.

Den 28 januari på morgonen passerades den milstolpen, men någon större ceremoni var det inte tal om. I mars kommer det första Gripen-planet att träda i tjänst i Sydafrika och flygtestprogrammet pågår för fullt.