Tiden efter utlandstjänst

En tjänstgöringsperiod i utlandsstyrkan upplevs på olika från individ till individ. Erfarenheterna från olika insatsområden skiljer sig. Omständigheterna under den tidsperiod insatsen genomförs gör också erfarenheterna unika. För att hantera denna problematik finns hemkomstprogram som alla hemvändande soldater genomgår.

Uppföljningen vid hemkomst anpassas efter förbandets och individens särskilda behov. Redan innan hemkomsten genomförs ett arbete för att identifiera vilka behov av fortsatt stöd som finns.

Vi återkomsten genomförs en medaljceremoni och ett hemkomstsamtal. Hemkomstsamtalet genomförs i grupp eller enskilt och utförs av utbildad personal. Vid behov ges möjlighet till fortsatta samtal.

Efter några månader genomförs en återträff med hela förbandet. Det är ytterligare en möjlighet till kontakt för dem som känner behov av stöd. Även vid återträffen genomförs samtalen med stöd av utbildad personal.

Grunden för Försvarsmaktens möjlighet att erbjuda stöd är att den enskilde soldaten anmäler behov av detta.