Tack från KS16 för HUM-bidrag

Intresset för de frivilliga humanitära insatserna på den svenska kontingenten i Kosovo är stort bland de anhöriga. Detta blev tydligt under de första anhörigdagarna som hölls i Halmstad, Stockholm och Sundsvall 23-25 november. Sammanlagt samlades 9890 kronor in, pengar som nu går direkt till behövande i Kosovo.

Bataljonspastor Helena Edlund Welander, kapten Lars Grundahl och major Jörgen Sävmark bland skolbarn i Kacikol. Foto: Besnik Ivania

– Även om uppgiften för KS16 är militär bedriver soldaterna ett frivilligt humanitärt arbete bland befolkningen i området, berättar bataljonspastorn Helena Edlund Welander.
– KS16 har som målsättning att ingen ska behöva avlida på grund av svält och kyla i vårt ansvarsområde. Även om vi inte har möjlighet att hjälpa alla som behöver delar vi ut kläder och mat till många familjer som annars skulle lida svårt.

Hjälper skolor

Hum-arbetet innebär även andra typer av projekt. Genom donationer från anhöriga och företag har man kunnat hjälpa skolor med exempelvis anteckningsmaterial och enkel idrottsutrustning, något som ofta saknas helt.

– I vissa områden är det inte ovanligt att en klass på 20 elever delar på ett par, tre blyertspennor. Det är omtumlande att se ett barn bli så glatt för en egen penna, säger Helena Edlund Welander.

Tack till anhöriga

Nu väntar ett samarbete med barnkliniken i Pristina för att förbättra hygienen på avdelningarna. Samtidigt pågår utdelningen av nedskickade vinterkläder för fullt.

– Jag vill tacka er anhöriga för era generösa bidrag med kläder, skor och pengar, säger bataljonspastorn. Tack vare er kan vi hjälpa människor här nere att klara vintern.

 

Helena Edlund Welander, bataljonspastor KS16