Svensk militär sjukvård hjälper afghaner

Häromdagen genomfördes en så kallad MEDCAP, där läkare och sjuksköterskor från den svenska kontingenten hjälper lokalbefolkningen med enklare åkommor genom att sätta upp en tillfällig vårdcentral ute på landsbygden.

Sjukvårdspersonal kollar upp patienterna innan de får träffa läkaren. Foto: Lt Markus Malilla

I två tält utanför den lilla byn Khwaja Praishan i provinsen Samangan satte de svenska och finska soldaterna upp en tillfällig vårdcentral för att kunna erbjuda lokalbefolkningen sjukvård och rådgivning. Under en eftermiddag behandlade sjuksköterskor och läkare från PRT Mazar-i Sharif nära 200 patienter. Dessutom delades filtar, rent vatten och varma barnkläder ut till de ofta fattiga byborna.

 

Svensk-afghansk säkerhet

Säkerheten kring evenemanget sköttes av svenska ISAF-soldater tillsammans med enheter ur den nationella afghanska polisen. Det största problemet i det besökta området är bristen på rent dricksvatten och elektricitet. Som en följd av detta är många sjukdomar koncentrerade till magen och njurarna. Även tuberkulos förekommer i området.

 

Svårt att få hjälp

- Folket i detta fattiga område har stora problem med att få sina sjukdomar behandlade av professionell personal. Närmaste klinik ligger ett par mil bort och på grund av etnicitet känner sig byborna sig inte bekväma med att söka upp den, berättar kapten Antti Pirinen från provinskontoret i Aybak, som har detta område under sitt ansvar.

 

Inte bara behandling

En av de svenska läkarna kommer ursprungligen från Afghanistan och kunde därmed tala direkt med patienterna utan tolk, något som uppskattades mycket. En del av tiden gick också åt till att förklara hur man lever i Sverige och att ISAF inte bara för krig i södra Afghanistan. Många bybor blev förvånade över beskrivningen av det religionsfria och fredliga Sverige. Att muslimer, kristna, judar och ateister lever sida vid sida i Sverige utan några större konflikter var en intressant nyhet för många av byborna.

 

En bra fortsättning på samarbetet

Utöver enklare behandlingar av inflammationer, brännskador och småsår konstaterades att många patienter led av ett flertal symptom samtidigt. En fältvårdcentral klarar givetvis inte av att behandla alla sjukdomar, men rådgivning och hänvisning till avancerad läkarhjälp gavs när de egna resurserna inte räckte.

 

- Vi är fullt medvetna om att vi inte kan lösa alla problem i det här området, men vi ser detta som en bra fortsättning på vårt samarbete mellan ISAF och befolkningen i området, säger major Stefan Svensson när han tackar byäldsten innan man packar ihop tälten och ger sig tillbaka till Camp Northern Lights.

 

Text: Kapten Fredrik Bojerud

Press- och informationsofficer FS14