Svensk-finsk kartfabrik på plats i insatsområdet

Oavsett var i världen en NBG-insats sker står den svensk-finska enheten Geospatial Support Group, Geo SG, beredd att på plats producera specialanpassade kartor både till staber och den enskilde soldaten.

Foto: Geo SG

- I Sverige är vi bortskämda med att ha tillgång till lite för bra kartor. Vid en NBG-insats är det troligt att vi får ta fram vårt eget kartmaterial, säger kapten Klas Karlsson, chef för svensk-finska Geo SG.

Uppgifterna för Geo SG vid en insats är att samla in, bearbeta och analysera geografisk information och utifrån det producera specialanpassade kartprodukter.

- Vid en insats i till exempel Afrika blir våra tjänster nödvändiga. Uppdaterade kartor över de områden som kan bli aktuella lär knappast finnas och det är mycket information som måste kompletteras. Vägar och broar förändras ofta i dessa områden beroende på regn- och torrperioder, säger Klas Karlsson.

"Realistiska kartor under slutövningen gav en föraning om vad som väntar oss"

Det har inte varit svårt att rekrytera de tolv medarbetarna till Geo SG. För att styrkan ska klara sig bra ute på fältet har ambitionen varit att få en så bred kompetens som möjligt inom teamet. Det finns internationella erfarenheter från både Balkan och Liberia inom gruppen.

Den finska delen av personalen är specifikt inriktad på egna kompetensområden som till exempel terränganalys och fältmätning.

Först säkras satellitbilder
En första uppgift inför en NBG-insats blir att ta fram underlag för att kvalitetssäkra satellitbilder, som är en viktig källa till detaljerade kartor. Det görs genom att mäta in koordinater för vägkorsningar och andra tydliga platser med avancerad GPS, som ger noggrannheter på under en meter.

På plats i Stockholm justerar sedan Geo SG befintliga kartor och satellitbilder över området utifrån det inrapporterade underlaget.

Underlag från kompanierna
I missionsområdet genomför Geo SG tillsammans med skyttekompanierna väginmätningar med hjälp av de ordinarie GPS-mottagare som finns i varje fordon. Efter en patrullslinga tankas uppgifterna över till Geo SG, som sedan använder dessa och lokalt insamlade papperskartor för att skapa nya vägkartor.

Personliga kartor
Med bärbar dator och skrivare kan Geo SG börja producera kartor på plats för att stödja förbanden. Det kan vara allt ifrån varje soldats personliga ”flyktkarta” på vattentåligt papper till planeringskartor i storformat för staber.

- I Sverige har vi mycket bra kartor. Dessutom är vi vana vid vissa terrängtyper och förstår hur den lokala terrängen påverkas av säsongens väder. I ett insatsområde kan allt detta vara helt annorlunda och underlaget är med stor sannolikhet mycket bristfälligt, säger Klas Karlsson.

- NBG:s slutövning i Norrland genomfördes därför med ett mycket realistiskt kartmaterial. Det var inte så dåligt, att övningen inte kunde genomföras, men det gav en föraning om vad som väntar oss. Bra kartor är ingen självklarhet!

Text: Anna VerputtenFoto: Geo SG