Svårt utrymma vält stridsfordon

Med bättre tekniska förutsättningar och operativa rutiner hade olyckan på P 7 i mars, då en 38-årig officer omkom, kunnat undvikas. Den slutsatsen drar Statens haverikommission i sin rapport. - Att verka i mörker är mycket viktigt för våra förbands förmågor att lösa olika uppgifter vid insatser. Undersökningen ger oss värdefulla kunskaper i vår strävan att göra verksamheten både säkrare och bättre, säger Anders Emanuelson, chef för Försvarsmaktens säkerhetsinspektion.

Dödsolyckan inträffade under en bataljonsövning på Revingeheds övningsfält den 24 mars. Ett stridsfordon 90 körde fast vid en dikesövergång, och när föraren försökte backa upp fordonet brast marken, och vagnen välte ner i diket. Vagnchefen satt instängd med överkroppen under vattnet, och den övriga besättningen försökte förgäves få ut honom ur vagnen.

Ljusförhållanden
Statens haverikommission, SHK, pekar i sin utredning av händelsen på olika faktorer som påverkat olycksförloppet. Bland annat menar SHK att ingen hänsyn tagits till rådande ljusförhållanden - det var mycket mörkt - under planeringen och genomförandet av övningen. Dessutom, menar SHK, höll inte bildförstärkarutrustningen den nivå som uppgiften krävde.

- Ljusprognoser måste vi lära oss att utnyttja. Det ska bli en av parametrarna i vår riskanalys, och kan vara ett viktigt hjälpmedel eftersom vi måste öva i mörker, säger chefen för Försvarsmaktens säkerhetsinspektion, Anders Emanuelson, och fortsätter:

- De bildförstärkare vi använde under övningen uppfyllde de ställda kraven. Bildförstärkarnas förmåga ska värderas som en del i riskanalysen. Den här utredningen visar att vi måste titta på möjligheten att uppgradera våra bildförstärkare.

Svårt utrymma
Haverikommissionen pekar också på svårigheterna att utrymma stridsfordonet, vilket anses vara orsaken till att olyckan fick dödlig utgång. Anders Emanuelson håller med.

- Välta kan man göra också i dagsljus. Det kanske allra viktigaste att titta närmare på är förutsättningarna att snabbt få ut besättningen ur vagnen.

SHK uppmanar Försvarsmakten att verka för en förbättrad inre miljö i stridsfordon 90, samt att förbättra nödutrymningsmöjligheterna. Bland annat konstateras att konstruktionen av vagnchefens stol inte gick att sänkas eller tas loss när vagnen låg upp och ned, vilket bidrog till att han inte kunde ta sig ut.

- Det här är något vi kommer att granska noga i samverkan med Försvarets materielverk. Det borde gå att hitta en bättre teknisk lösning, säger Anders Emanuelson.

Arbetsgrupp
Redan innan olyckan på P 7 tillsattes en arbetsgrupp för att närmare granska säkerheten i Försvarsmaktens materielsystem. Först ut var just stridsfordon 90.

- Arbetet med att föreslå förbättringar är redan inlett, och haverikommissionens rapport blir ytterligare ett hjälpmedel för gruppen, säger Anders Emanuelson.

Haverikommissionen har också granskat hur larmningen gick till i samband med olyckan. SHK konstaterar bland annat att övningsledningen, som ringde SOS Alarm, inte fanns på olycksplatsen, samt att SOS Alarm inte använde den karta med brytpunkter som Försvarsmakten tillhandahållit. Effektivare larmningsrutiner hade dock inte kunnat förhindra den dödliga utgången, enligt SHK.

Per Norlin