Stupade soldater hedrades

Det här var dagen då elitsoldaten Jesper Lindbloms mod och ledarskap var i centrum. Jesper och hans kamrat Tomas Bergqvist dödades av en fjärrstyrd sprängladdning i Afghanistan för drygt två år sedan, men deras mod och starka vilja att ta sig an svåra uppdrag kommer att ge eko en lång tid ramöver.

Jespers föräldrar Leif Lindblom och Anna Jonsson tillsammans med styvpappan Stefan Jonsson. Foto: Niklas Ehlén/Försvarets Bildbyrå

Att Jesper Lindblom och Tomas Bergqvist är ihågkomna var tydligt när anhöriga till Jesper för första gången anordnade en minnesdag med äventyraren Renata Chlumska och ÖB Håkan Syrén bland de inbjudna. Nyckelorden var föregångsmannaskap, kamratskap och ledarskap under svåra förhållanden.

Årligen återkommande
Seminariet är tänkt att återkomma årligen och fonden delar ut ett stipendium till personer som är verksamma inom Försvarsmaktens specialförband. Men syftet sträcker sig utanför den militära världen - en av de bakomliggande tankarna är att uppmärksamma att också den civila sektorn kan vara med och stötta dem som frivilligt utsätter sig för fara i rikets tjänst.

Minnesdagen började med en tyst minut för Oskar Johansson, soldat i Nordic Battlegroup, som avled igår efter att ha träffats i ryggen av en kula från en AK5 på P4:s övningsfält. Några av Oskars kamrater fanns i publiken, liksom flera av Jespers kolleger i Särskilda skyddsgruppen (SSG) som hade kommit till regementets filmsal för att hedra de döda och för att lyssna på föreläsarna.

"Ett unikt förband"
– SSG är ett unikt förband, sa ÖB Håkan Syrén i sitt tal. Soldaterna är noggrant utvalda och prövade. Drivkraften för dem som klarat antagningen är viljan att få tillämpa sina kunskaper och agera skarpt. Och det ger en bekräftelse. Inte bara "öva öva öva" utan "öva öva PRÖVA".

– Mod är att kunna kontrollera sin rädsla och arbeta under svåra förutsättningar. Stora krav ställs på förbandets medarbetare, och det var omvittnat att Jesper hade de här egenskaperna, summerade ÖB, och åhörarna i filmsalen instämde.

Dold identitet
Eftersom personal i SSG måste uppträda under dold identitet fanns inga journalister eller andra utomstående med i filmsalen under minnesdagen. Detta var en förutsättning för att så många medarbetare som möjligt i det skyddsvärda förbandet skulle kunna samlas.

Föreläsaren David Lega talade om motivation:
– Det är klart att mitt liv hade varit enklare om jag hade kunnat gå. Men jag föredrar att fokusera på det jag kan. Vi behöver inte vara vår svaghet. Men vi behöver kärlek, stöd, krav och beröm, berättade David Lega och använde sig själv som exempel.

Tre saker gemensamt
Coachen Tomas Enhager ansåg att människor som gör det där lilla extra har tre saker gemensamt: de tar ansvar, vet vad de vill och gör det som krävs. På insidan krävs integritet, ärlighet och entusiasm. Allt detta kan man träna sig i.

Renata Chlumska berättade med bilder om hur hon vann över sig själv när hon genomförde en äventyrlig expedition i USA med cykel och kajak.

Alla intäkter under minnesdagen går oavkortat till Stiftelsen Jesper Lindbloms minne. Temat för dagen var ”För en bättre värld – att leda sig själv och andra”.

Staffan Dopping