Stöd vid hemkomst central fråga

I den attitydundersökning Försvarsmakten har låtit genomföra inom Nordic Battlegroup anger 57 procent av de tillfrågade att Försvarsmakten har en bra beredskap för att ge stöd i det fall en psykisk skada skulle uppstå under en NBG-insatser. 62 procent tycker att beredskapen är bra när det gäller omhändertagande av soldater som återvänder från utlandstjänst.

I takt med att konflikthärdar som svenska soldater kan sändas till blir allt mer komplexa, och hoten allt svårare att definiera, blir det allt viktigare att rekrytera rätt personal, menar Försvarsmaktens insatschef Anders Lindström.

"Centrala frågor"
– Det här är centrala frågor för oss. Mycket har gjorts, men vi kan bli bättre. Fokus måste ligga på det förebyggande arbetet, att se till att soldaterna är väl förberedda på de scenarier och konflikter de kan möta under en insats. Detta arbete utgår bland annat från att chefer och soldater diskuterar risker. En annan viktig förberedelse är att öva, vilket NBG nyss har gjort, säger Anders Lindström och tillägger:

– I samband med hemkomsten sker en samordnad verksamhet för alla och särskilda åtgärder vidtas för dem som behöver mer stöd.

Nätverk
Just nu byggs ett nätverk upp där alla Försvarsmaktens förband ingår. Syftet är att ytterligare förbättra stödet till hemvändande personal.
– Nätverket gör att vi får tillgång till hela Försvarsmaktens personalresurser, säger Anders Lindström.

Att soldaternas insatser uppmärksammas av både staten och övriga samhället är också viktigt, menar Lindström.
- Det sker genom exempelvis hemkomstceremonier och medaljutdelningar.


Läs mer: Tiden efter utlandstjänst