Självkritik ska minska avgångar

Nästan var femte livgardist fullföljer inte utbildningen. Statistiken har analyserats och en åtgärdsplan ska tas fram.- Så fort det blir en avgång måste vi ha en självkritisk analys, säger överste Dag Lidén, ställföreträdande regementschef.

Medaljceremoni på Stockholms slott i fredags, i samband med att merparten av Livgardets soldater muckade. Foto: Carina Wrangberth

Det är mucktider på Livgardet. 5. skvadron, 2. skvadron, livkompaniet och 6. kompaniets soldater marscherar i dagarna ut ur regementets grindar. Knappt var femte av dem saknas. 18 procent har, av olika anledningar, blivit avskilda från utbildningen sedan inryck.

Självkritisk analys
Livgardet tar avgångar på stort allvar och har analyserat situationen ihop med värnpliktiga och befäl.
- Vi måste bli bättre på att säkerställa att vi tar hand om soldaten på rätt sätt. Så fort det blir en avgång måste vi ha en självkritisk analys, säger Dag Lidén.

De flesta avgångarna sker mellan den andra och sjätte veckan. Orsaken ligger i huvudsak utanför regementets kontroll. Merparten lämnar av psykosociala skäl, att de mår dåligt, har problem med sin partner eller familj eller saknar motivation.
- Även om det inte är kopplat till utbildningen måste vi se om det finns något i miljön som utlöser problemen. Men vi kan inte koppla någon avgång till attityd eller kränkningar, även om vi vet att misstag har skett, säger Dag Lidén.

Bättre uppföljning
Uppföljningen måste bli bättre. Från mönstring till inryck kan det gå två år. Under den tiden förändras både fysik och motivation. Den tjänst man blev uttagen till kanske har förändrats eller försvunnit. Och när förväntningar inte stämmer med verklighet påverkas motivationen, som i sin tur leder till avgång.

För att minska ovissheten och förbereda värnpliktiga på den omställning som väntar bjuder Livgardet in inryckande till en informationsdag.

En annan betydande faktor är det civila meritvärdet, hur samhället ser på dem som gör lumpen och vad det ger några fördelar. Lumpen konkurrerar med högskola och jobb. Därför fortsätter satsningen på att certifiera de delar av utbildningen som är användbara efter muck.

Katja Öberg

Se också www.livgardet.mil.se