Sandfärgade fordon görs redo för Tchad

På Livgardet utbildas just nu de 200 personer som ska utgöra det svenska bidraget till insatsen i Tchad. Medan soldaterna drillas iordningställs styrkans pansarterrängbilar av förbandets tekniska avdelning.

Åke Hulefors är tekniskt ansvarig för i ordningställandet av pansarterrängbilarna. Foto: Carina Wrangberth

Vi är vana vid att se dem gröna. Men bilarna som synts på förbandet de senaste veckorna har varit sandfärgade.
- En av huvudanledningarna till färgbytet är att få ner temperaturen inne i vagnen, säger Åke Hulefors på tekniska avdelningen.

Provskjuts på övningsfältet
Bilarna ska vara klara för direkt  användning vid insats när de lämnar förbandet. I slutet av den här veckan hämtas de av Tchadstyrkan och veckan före jul ska soldaterna provskjuta med dem på övningsfältet.

Sandfärgen är noga utvald under ledning av Gunnar Bjelksäter som nyligen var i Afghanistan och målade vagnarna där.
- Det som tar längst tid är att handslipa ytan för att rugga upp den, och det är många skyltar och dekaler som ska täckas över. Själva lackeringen går fort med en industrispruta som dessutom kan ställas in för ett tjockare lager färg med högre tålighet.

Sandfärgad sjukvårdsvagn
Den 7 januari fraktas en sandfärgad sjukvårdsvagn och en dito skyttevagn ner till missionsområdet i flygplan. I fem omgångar fram till den 10 januari ska ytterligare material transporteras ner och i Norrköping sker lastning av fartyg.

När pansarterrängbilarna slutligen når den afrikanska kontinenten ska de transporteras av egen kraft 200 mil till missionsområdet.
- Då behövs det snökedjor, tro det eller ej. Det är mycket lera och sten som de ska ta sig över, säger Åke Hulefors.

Carina Wrangberth

Läs mer på www.livgardet.mil.se