Samövning med Ryssland

Svenska soldater ur Nordic Battlegroup deltar den 10-16 december i den ryska övningen Snöflinga 2 i Kamenka norr om St. Petersburg. Övningen är en del i arbetet för att främjanda en långsiktig utveckling av öppenhet och förtroende mellan Ryssland och Sverige.

Förberedelserna för övningen startade i september. Här genomförs rekognosering i terrängen. Foto: K-H Melin/I19

Den svenska skytteplutonen består av soldater ur Nordic Battlegroup som har utbildats på I19 i Boden. Totalt rör det sig om cirka 30 soldater, 6 officerare och 8 tolkar.

Utbyte av erfarenheter
Förbandet kommer under övningen att bo och verka tillsammans med ryska kontraktsanställda soldater ur 138:e motoriserade skyttebrigaden, vilket medger möjligheter till ömsesidigt utbyte av erfarenheter. Övningen ökar också soldaternas förmåga att under längre tid använda tolk för att överbrygga språk- och kulturgränser, något som kan bli värdefullt vid en eventuell insats med Nordic Battlegroup under nästa år.

Fredsbevarande uppdrag
Temat för övningen är ”kompani under försvar av viktigt objekt” och bedrivs som ett fingerat fredsbevarande uppdrag sanktionerat av en FN-resolution.
Förberedelserna för övningen startade i mitten av september när en delegation från Norrbottens regemente och Sveriges ambassad i Moskva besökte det ryska förbandet i Kamenka.

Har samövat tidigare
Redan 2006 genomförde I19 en samövning med 138:e motoriserade skyttebrigaden från Kamenka, den gången på Tåme övnings- och skjutfält norr om Skellefteå.

K-H Melin/I19