Så lät ljudet från Hårsfjärdsjakten

Den omtalade inspelningen av ett ljud, 3 minuter och 47 sekunder långt, från ubåtsjakten i och utanför Hårsfjärden 1982 har nu avhemligats.Försvarets experter har gjort en ny analys av inspelningen och funnit att det inte finns skäl att hålla inspelningen hemlig längre.

Ubåtsjakt i Hårsfjärden oktober 1982. Foto: Örjan Björkdahl/Scanpix

– Vi ville vara säkra på att vi inte behövde använda bandet operativt, förklarar marininspektören konteramiral Anders Grenstad. Nu är vi säkra på att ljudet inte kan matchas mot några kända signaturer.

Pekar mot en undervattensfarkost
Mycket talar för att det är en främmande ubåt som hörs på bandet, även om det inte går att utesluta att ljudet kommer från ett ytfartyg. Så här sammanfattas den förnyade analysen:
"Inspelningen innehåller inte tillräckligt med information för att den skall kunna utgöra en signatur som kan matchas mot kända signaturer. Även om källans fullständiga signatur var känd kan en helt säker klassificering ej göras. Frekvensen och varvtalsstabilitet trots sjöhävning pekar mot en undervattensfarkost, men att fenomenet har genererats av en propeller på ett ytfartyg kan inte uteslutas."
Kunskapen om hur det såg ut på ytan när inspelningen ägde rum har gått förlorad, vilket är ett av skälen till att ytfartyg inte kan uteslutas.

Förfinad teknik
– Tekniken att analysera ljudband har förfinats på 25 år, säger marininspektör Anders Grenstad. Vad forskarna kan fått ut av den här inspelningen om ytterligare 25 år vet ingen.

 

» Lyssna på inspelningen
mp3, 666 Kb

» Kopia av originalinspelning 
WAV, sju kanaler, 37 Mb
Kanal 1-5 innehåller ljud från sonarsystemet
Kanal 6 innehåller tidkod (IRIG_B)
Kanal 7 (talkanal) innehåller inte någon information