Rekrytering till officersyrket

Nu pågår rekryteringen till officersutbildningen. Försvarsmakten behöver människor med olika erfarenheter och kompetenser och strävar efter en jämnare könsfördelning och en ökad kulturell och etnisk mångfald.

Fram till den 15 januari är du som uppfyller kraven välkommen att lämna in din ansökan. Foto: Andreas Karlsson/FBB

En blivande officer ska ha gjort värnplikten. Fram till och med den 15 januari 2008 är du som uppfyller kraven välkommen att lämna in din ansökan.

Specialistofficersutbildningen är en ettårig utbildning som leder till examen och gör dig till specialist inom ett av 50 olika kompetensområden i Försvarsmakten. Utbildningen genomförs vid någon av Försvarsmaktens fack- och funktionsskolor eller vid militärhögskolan i Halmstad.

Officersprogrammet är en treårig utbildning på grundnivå. Den omfattar sex terminer, vilket motsvarar 180 högskolepoäng. Från och med den 1 januari 2008 är Försvarshögskolan en statlig högskola, vilket innebär att studierna på officersprogrammet ger akademiska poäng och leder till en officersexamen. Programmet ges med tre profiler som alla leder fram till samma examen. Programmets profil styrs av det ämne du läser i störst omfattning.