Psyops - gammal kunskap räddar liv i ny form

Psyops – psykologiska operationer, är en relativt ny vetenskap för den svenska försvarsmakten. Med Sveriges utökade åtaganden i internationella sammanhang har det nu blivit en självklar del av verksamheten även om det låter mystiskt, ja nästan hemligt…

Kanske var det vikingar som ändå var först med att bedriva psykologiska operationer. Psyops-officeren David Bergman går här tillbaka till källan – en tusenårig runsten. Foto: Sven-Åke Haglund/FBB

Chef för psyopsenheten inom NBG är örlogskaptenen och reservofficeren Anders Johansson, som håller med om att verksamheten behöver avdramatiseras:

- Det finns de som kallar vår korridor i kasernbyggnaden på Ledningsregementet för hemlig-korridoren.

Anders Johansson berättar att verksamheten må vara relativt ny i Sverige, men att andra länder, som USA och Storbritannien har använt metoden länge. 

 Anders Johansson är lärare och forskare i kris- och konfliktkommunikation på Försvarshögskolan. Han har en magisterexamen i medie- och kommunikationsvetenskap, vilket kommer till nytta eftersom psykologiska operationer i sig är en vetenskap. 

Kunskaperna har han sedan finslipat, bland annat på John F. Kennedy Special Warfare Center i Fort Bragg.

Välutbildade
Den akademiska nivån inom enheten är påfallande hög.

- De flesta har dubbla kompetenser eller mer, berättar löjtnant David Bergman, som dels har en magisterexamen i psykologi, dels psyopsutbildning från Fort Bragg. 

Personalen i troppen är bland annat rekryterad från Sveriges Radio, Sveriges Television och privat lokalradio.

påverka känslor
Vad är då psyops?
- Psyops går, enkelt uttryckt, ut på att påverka känslor, attityder och beteenden i en för insatsen gynnsam riktning, förklarar Anders Johansson. Verksamheten är relativt ny i Sverige men är sedan länge en etablerad vetenskap i till exempel USA och Storbritannien.

- Men kanske var vi nordbor först ute, skämtar David Bergman. Se bara på runstenarna. Vikingarna var rätt bra på att skicka ut budskap om den egna förträffligheten och motståndarens mer begränsade förmåga.

Lägre stridsmoral
Ett exempel på hur psyops används är genom förmågan att, via informationsinsatser ena och stärka en målgrupp som kan anses vara vänligt sinnad eller neutral.

- Psyops kan också syfta till att söndra i avsikt att orsaka en lägre stridsmoral och uppgivenhet hos en fientligt sinnad målgrupp. Den taktiken använde USA i Gulfkriget.

 En psyopsaktivitet får aldrig användas mot egen trupp eller befolkning.
- Grundläggande inom all beteendevetenskap är att vara mottagarorienterad om man vill nå fram med ett budskap – att reflektera över vilken kunskap mottagaren kan ta till sig snarare än att utgå från vad vi vill ha sagt.

Egen radiostation
Metoderna för en psykologisk operation kan vara flera. Den samlade mediekompetensen i psyopstroppen är stor.

- Vi har ingen egen utrustning för TV-sändningar, men i övrigt kan vi åstadkomma det mesta – sprida flygblad, trycka tidningar och affischer, sända radio från en egen radiostation och sända budskap via högtalare.

- Alla tekniska hjälpmedel till trots – ingenting slår det personliga mötet, säger Anders Johansson.

Både han och David Bergman framhåller hur viktig psyops är i modern krigföring eller i ett område beroende av fredsskapande åtgärder.

Räddar liv
Anders Johansson berättar att en väl genomförd psykologisk operation räddar liv:

- Genom att berätta för lokalbefolkningen varför till exempel NBG är på plats, vilka vi är och vilken militär styrka vi besitter, kan vi skapa ett lugn som annars vore svårt att uppnå.

Text: Rolf Arsenius