Patrull över gränserna

Det har regnat hela natten - ett tätt, kallt regn. När gruppen ur KS16s skyttekompani åker genom Pristina tidigt på morgonen är gatorna i staden redan översvämmade. Gruppen är på väg upp till den administrativa gränsen mot Serbien för gemensam patrull med serbiska armén.

Det var dimmigt längs den administrativa gränsen mellan Kosovo och Serbien. Foto: Anna Norén

– Överträdelser av gränsen är vanliga, säger plutonchef Joakim Rehnvall.
Illegal skogsavverkning är ett problem men de som vill undvika upptäckt väljer gärna en annan del av gränsen. B-COY, KS16s skyttekompani, har en ganska kort sträcka tilldelad som ansvarsområde och gör täta patruller. Risken för upptäckt där är stor.

Regn och snö

De svenska och serbiska soldaterna sammanstrålar på ett fält nära en av gränsövergångarna. Gruppen från den serbiska armén vill gärna göra patrullen i samlad tropp med svenskarna och tillsammans ger sig soldaterna iväg i den kuperade terrängen. Regnet har fövandlat stigen till en bäck på en del ställen, och efter ett par timmar byts regnet mot snö.

– Nice day for a walk, säger Joakim Rehnvall skämtsamt till en av de serbiska soldaterna. Serben ser först lite tveksam ut, som om Joakim kanske menar allvar, men sen spricker han upp i ett leende samtidigt som han hukar axlarna mot regnet. Han är imponerad av det svenska regnstället, själva har de långa regnrockar som skydd mot vädret.

Social funktion

Patrullen följer gränsen en knapp mil. Ett tag går gruppen på den serbiska sidan, nedfallna träd efter veckans oväder blockerar vägen på flera ställen. Sampatrullerna är viktiga på en politisk nivå, de visar på ett gott samarbete mellan KFOR och serbiska armén. Patrullen fyller även en social funktion för soldaterna, även om de bara kan prata med varandra via tolken. Innan svenskar och serber skiljs åt byter de tygmärken med varandra och serberna lämnar över en fältflaska med serbisk ”brandy”.

Trötta och frusna går de svenska skyttesoldaterna tillbaka till sina bilar. Lera och stenar har spolats ut på vägen på vissa ställen och vattendragen vid sidan av är översvämmade. Nice day for a walk.


Anna Norén, press- och informationsofficer KS16.