På patrull i gränsland

För att lösa uppgifterna i Eufor genomförs, förutom möten med borgmästare, generaler och lokalbefolkning, även patrullering. Under en patrull träffade löjtnant Thulin med tolk på en äldre man med problem som han ville dryfta med personal ur Eufor. Vi satte oss i hans strömlösa, lånade hus och blev bjudna på kaffe.

Patrull i samspråk med lokalbefolkningen. Foto: Bo Westman

Problematiken i gränslandet kan ibland bli riktigt stor. I de nordöstra delarna av svenska LOT Dobojs ansvarsområde i Bosnien-Hercegovina finns området Skipovac. Området ingår i den tidigare konfrontationslinjen mellan Republika Srpska och federationen. Striderna stod hårda här under en längre tid och området är fullt av minfält än idag. På grund av striderna brändes många gamla och nya hus ner.

Flydde från området
Under striderna flydde mannen med sin familj från området. Under hans frånvaro brändes två av hans hus och en nybyggd hönsfarm ner. Nu försöker mannen få husen återuppbyggda och ersättning för farmen. Då ett av husen numera ligger i en kommun och det andra och farmen i en annan uppstår problemet: vem ska betala? Just nu vill ingen göra det.

Patrullens uppgift är inte att lösa problemet, utan att, efter att fakta i ärendet har redovisats av mannen, försöka ge råd hur han bör gå vidare - lagligt, administrativt och humanitärt. I samband med detta ska även minröjningsläget kontrolleras. Huvuduppgiften för Eufor är att se till att ett ”Safe and Secure Environment” (SASE) upprätthålls.

Mannen lämnades efter att den inkomna informationen om planen för dragning av elektricitet hade överlämnats till honom. 
 

Bo Westman
EB07