Övning lägger grunden för supercamp i Sudan

Termometern visar minus 17 grader och klockan är strax efter 05.00. På ”Camp Thule” pågår en febril aktivitet inför dagens uppdrag. Under ledning av kompanichef John Hansson ska en styrka med svenska och norska ingenjörer upprätta en satellitarbetsplats ca 5 km norr om huvudbasen.

I snö och kyla i Norge övar soldaterna inför avfärden till sand och värme i Sudan. Foto: Henrik Faltin

Scenariot motsvarar en tidpunkt ungefär två månader in i etableringen av den nordiska FN-bataljonen i Darfur. Kontrasterna mellan övningsförhållandena i Norge och i det verkliga missionsområdet är förstås stora – inte minst klimatmässigt – men likheterna finns också där. Eller som en av officerarna uttrycker det; ”sanden är vit”. Underförstått; i grunden handlar det om att kunna göra sitt jobb under mer eller mindre svåra förhållanden.

Eskorterade dumprar
Kompanichefen är eftertänksamt nöjd några timmar senare. De första grävskoporna kom i marken vid 09.30-tiden. Då var området säkrat, ledningsfordon och stabstält upprättade. Totalt finns ett 75-tal personer och ett 10-tal maskiner i arbete. Flera är på väg, bland annat en konvoj med fem dumprar, eskorterade av tungt beväpnade vakter i pansarterrängfordon.

- Den språkliga likheten är bedräglig men på det stora hela fungerar samarbetet väl och vi lär hela tiden av varandra. Får vi möjlighet till ännu lite mera samträning efter årsskiftet så kommer det här bli riktig bra, säger Hansson.

Permanent "supercamp"
Den närliggande uppgiften handlar om att gräva fram grusmassor som sedan ska fraktas till basområdet. Där ska det användas för markbearbetning till den permanenta ”supercamp” som ska inrymma inte bara den nordiska bataljonen utan även andra FN-förband. Den totala ytan planeras omfatta 1 500 gånger 1 000 meter vilket ger ett behov av uppskattningsvis 112 500 kubikmeter grusmassa. Omräknat till transportkapacitet motsvarar det ca 10 000 dumperlass.

Beroende på omständigheter kommer arbetet ta uppemot en månad. Under denna tid måste Hansson och hans personal kunna vara helt självförsörjande. Det innefattar allt från mat och ”husrum” till egen bevakning och sjukvårdskapacitet. En alldeles särskild utmaning blir vattenförsörjningen där det inte minst gäller att hitta ett förhållningssätt som utmanar lokalbefolkningen så lite som möjligt.

Längtar efter att komma iväg
Rune Solberg är elektriker i det norska maskin- och konstruktionskompani som utgör stommen i dagens styrka. Som alla andra längtar han efter julledigheten men nästan ännu mer till att faktiskt komma iväg till Sudan. Hans målbild är att få vara med och lämna över en färdigbyggd ”supercamp” till de som kommer för att lösa av till sommaren. Om att arbeta under svensk ledning har han bara gott att säga;

- Det har fungerat jäkligt bra! Vi har fått gjort det vi ska på minimalt med tid, sammanfattar Solberg.

Krister Fahlstedt