Oförutsägbar tjänstgöring i Darfur

Att verka i den oroliga Darfurprovinsen är speciellt. Säkerhetsläget är oförutsägbart, och våldshandlingar har riktats mot Afrikanska unionens fredsstyrka i området.- Att tjänstgöra här har varit en annorlunda upplevelse, berättar Lars-Åke Vikström, svensk officer på väg hem från Darfur.

By i Darfur. Foto: Tomas L Persson

Darfur kännetecknas av att det är torrt och varmt, med inget eller mycket lite vatten under huvuddelen av året. Området är en så kallad halvöken.

Konflikten i Darfur är mycket djupgående och mångfacetterad med många inblandade aktörer och särintressen. Säkerhetsläget beskrivs genomgående som oförutsägbart.

Rebellstyrka anföll
- Under vår tid här har vi blivit evakuerade till säkrare platser vid två tillfällen. Dessutom har vi tvingats se en av missionens camper anfallas av en rebellstyrka om cirka 600 soldater, berättar Lars-Åke Vikström, som tillsammans med kollegan Tomas Persson tjänstgjort som militär expert i Afrikanska unionens mission Amis i Sudan.

Anfallet skedde efter mörkrets inbrott och kom i två omgångar med omkring två timmars mellanrum.

Tio döda
- Campen intogs. Tio personer ur Amis dödades och 20 sårades under striden. Att en part som undertecknat ett eldupphörsavtal anföll en camp med sådan beslutsamhet blev en tankeställare för många, berättar Lars-Åke Vikström.

Hans bedömning efter tiden i Amis är att den pågående konflikten i Darfur kommer att ta lång tid att lösa och att det kommer att kräva stora resurser.