Observanta svenskar i Unmogip

Den politiska situationen i Pakistan är instabil, och i delar av landet är våldshandlingar vardag. De svenska observatörerna i landet noterar en ökad polisiär och militär närvaro, och följer noga FN:s säkerhetsrekommendationer.

Observatör nära Line of Control mellan Indien och Pakistan. Foto: Bo-Ivan Robertsson

Sverige har fem militärobservatörer och en medicinsk assistent i Pakistan och Indien. De arbetar för FN-missionen Unmogip som har till uppgift att övervaka vapenvilan mellan Indien och Pakistan längs Line of Control i området Jammu och Kashmir.

- Vår viktigaste uppgift här är att utreda om eldupphör-avtalet har brutits eller om det har skett överträdelser i flygförbudszonen. Även om det över lag är lugnt i Kashmir och det pågår samtal mellan de indiska och pakistanska regeringarna, sker  överträdelser då och då. Vår uppgift är att utreda vad som har hänt, berättar officerarna Susanna Häggel-Dannebrandt och Jonas Frohlund i en rapport från missionsområdet.

Visa närvaro
En viktig del i det dagliga arbetet är att visa FN:s närvaro i området.

- Som observatörer är vi obeväpnade och måste lita på lokalbefolkningen. Att visa intresse och förståelse för den lokala kulturen är att visa hänsyn, och därigenom ökar också vår egen säkerhet. Genom lokalbefolkningen får vi ibland reda på värdefull information, främst på lokal nivå, berättar Susanna Häggel-Dannebrandt och Jonas Frohlund.

Polis och militär på gatorna
De svenska observatörerna har inte berörts direkt av oroligheterna i främst nordvästra Pakistan, men kontingentschefen Bo-Ivan Robertsson rapporterar om en ökad närvaro av polis och militär på gatorna.

- I Kashmir har det på sistone uppstått sporadiska och mindre strider mellan pakistanska och indiska styrkor med enstaka förluster till följd. Vi är observanta och följer noggrant de säkerhetsrekommendationer som FN delger oss, berättar Robertsson.

Läs observatörernas rapport