Nytt ledningssystem till NBG

I går överlämnade Försvarets materielverk, FMV, det nya ledningssystemet till Nordic Battlegroup. Trots vissa problem har Försvarsmakten i nära samarbete med FMV och leverantörer på väldigt kort tid lyckats skapa en systemlösning som består av nyanskaffade komponenter som integrerats med redan befintlig materiel.

– Beställningarna lades så sent som runt årsskiftet 2006-2007. Systemet är dessutom förberett för att klara en mycket hög sekretessnivå i fältmiljö, säger Jan Johanson i Högkvarteret som arbetat med att ta fram systemet.

Utformat för rörlighet
IS SWERAP är programvaran i Försvarsmaktens informationssystem för förband i internationell tjänst. Systemet som nu har utvecklats och anpassats till Nordic Battlegroup har fått tillägget NBG 08.
Ledningssystemet i Nordic Battlegroup är utformat för att ge största möjliga rörlighet och flexibilitet. Bland annat finns det enheter som både kan monteras på fordon eller bäras av soldaterna. Kommunikationen sker bland annat via satellit, radio, radiolänk och fasta landförbindelser.

Modulärt sammansatt
Den nya materielen är också modulärt sammansatt för att snabbt och enkelt kunna anpassas till olika situationer. Förbanden i Nordic Battlegroup kommer att kunna behöva agera inom ett stort geografiskt område samtidigt som de ska kunna kommunicera med sina hemländer och operativa ledningen i ett annat EU-land.

Nordic Battlegroup ska stå i beredskap från den 1 januari 2008 och omfattar cirka 2800 personer. I förbandet ingår också enheter från Estland, Finland, Norge och Irland.

Philip Simon