Nordisk Darfur-insats förbereds

Försvarsmaktens förberedelser för en kommande FN-insats i Sudan går nu in i sitt slutskede. Beslutet om att ingå i en nordisk ingenjörsbataljon fattades av riksdagen i oktober. Totalt omfattar styrkan 400 personer, varav 139 är svenskar.

Vid årsskiftet övertar FN ansvaret för att upprätthålla säkerheten i Darfur. Foto: Stuart Price/Scanpix

Under den gångna veckan har vissa ledningsfunktioner samtränats i Norge och i fredags anslöt ytterligare delar av bataljonen för att delta i en gemensam övning. Från svensk sida deltar totalt 42 personer. Scenariot bygger på att efterlikna uppdragets inledningsskede, det vill säga att öva åtgärder under styrketillväxt och uppbyggnad av basverksamhet. Särskilt fokus kommer att läggas på att träna ledning och egenskydd.

Stora krav på förberedelser
– Utmaningen är mycket stor och präglas onekligen av pionjäranda. Platsen vi ska bygga vår camp på är i dag ett ökenområde och infrastrukturen dålig. I kombination med ett mycket tufft klimat ställer detta oerhörda krav på förberedelser, såväl mentalt som organisatoriskt, säger Arne Petersson som är ställföreträdande bataljonschef och just hemkommen från en rekognosceringsresa i Darfur.

Situationen i Darfur är komplex. Trots fredsavtalet pågår alltjämnt strider mellan regeringsstyrkor och olika milisgrupper. Rapporterna om övergrepp på civilbefolkningen är många och uppskattningsvis 2 miljoner människor lever i läger som internflyktingar.

En nyckelroll
Från årsskiftet övertar FN ansvaret för att upprätthålla säkerheten i Darfur – ett område stort som Frankrike. Den nordiska ingenjörsbataljonen har en nyckelroll i etableringen av FN-insatsen som helhet. Uppdragen kommer i huvudsak utgöras av att anlägga eller reparera vägar, broar och flygfält samt att bygga förläggningsområden. Kärnan i styrkan är två kvalificerade ingenjörskompanier, ett från vardera Norge och Sverige.

Den överordnade uppgiften för FN är att bidra till efterlevanden av fredsavtalet, skapa förutsättningar för biståndsorganisationer att kunna arbeta under trygga förhållanden samt att skydda civilbefolkningen från övergrepp.
– Att tydligt stå upp för just grundläggande mänskliga rättigheter är ytterligare en utmaning i ett område som detta, säger Krister Fahlstedt, personalofficer i bataljonstaben.

Synliggöra kvinnors och barns utsatthet
– Som jag ser det har vårt förband ett särskilt ansvar, inte minst i att synliggöra kvinnors och barns utsatthet. Utbildning och övning kring också dessa frågor kommer därför att vara en naturlig del av de fortsatta förberedelserna, säger Krister Fahlstedt.

Samövningen i Norge avslutas på onsdag och därefter går bataljonen på julledighet. Om slutligt klartecken ges ska de första enheterna ur förbandet kunna påbörja resan till Sudan den 15 januari.

Kapitel 7-mandat
African Union/United Nations Hybrid operation in Darfur (UNAMID) är en gemensam fredsoperation mellan den Afrikanska Unionen (AU) och FN som blev formellt godkänd av FN:s säkerhetsråd den 31 juli 2007.

Totalt kommer insatsen att omfatta cirka 26 000 personer, fördelat på cirka 20 000 soldater och 6 000 poliser. Mandatet utgår från FN-stadgans kapitel 7 vilket innebär rätt att bruka våld i självförsvar samt för att skydda civilbefolkning och humanitära operationer.