Nöjd arméinspektör tackade FS14

Det var en stolt och nöjd arméinspektör som tackade FS14 när hans inspektion av verksamheten i Afghanistan sammanfattades.

Foto: Fredrik Bojerud, PIO FS14

Under en vecka har arméinspektören brigadgeneral Berndt Grundevik och hans kollegor från Armétaktisk stab (ATS) varit på plats i Afghanistan för att inspektera verksamheten.

 

- Jag tycker det är mycket värdefullt att personligen besöka de insatta förbanden under mitt ansvarsområde. Det är viktigt för mig att få träffa soldater och chefer i Afghanistan och kunna följa upp verksamheten både i fält och i staben.

 

Många beslut fattade på plats

Rutinen är att ATS besöker varje kontingent i utlandsstyrkan en gång per mission. Utöver ökad personkännedom mellan de ansvariga, både hos ATS och hos FS14, kunde man på plats fatta ett antal beslut som kommer att bidra till ett förbättra verksamheten. Besluten gäller främst utrustningsfrågor men även andra viktiga frågor fick svar på plats i Afghanistan. ATS tar även med sig ett antal frågeställningar med sig hem till Sverige för att se hur de skall kunna hjälpa till. Det gäller allt ifrån personal, sjukvård, och materiel.

 

Lämplig tid

Valet av tid för inspektionen ansågs vara ideal med tanke på att FS14 har varit på plats i strax över en månad och man har därmed en god bild av verksamheten samtidigt som det finns gott om tid till att vidta de förändringar och förbättringar som nu kan genomföras tack vare ATS besök.

 

Nöjd och stolt

- FS14 löser sina uppgifter på ett bra sätt, trots den korta starttiden och det finns en vilja att hela tiden utvecklas och förbättras som jag gillar. Överhuvudtaget är jag mycket nöjd med det jag har sett på plats. Det råder en mycket god förbandsanda och de chefer jag har mött har visat prov på gott ledarskap. Båda dessa delar är oerhört viktiga för att kunna nå ett bra resultat. Jag har sammanfattningsvis en mycket positiv bild av FS14 och är stolt som chef för den marktaktiska verksamheten, avslutar arméinspektören med ett nöjt leende.

 

Text och bild: Kapten Fredrik Bojerud

Press- och informationschef FS14