NBG:s luftburna kapacitet:
Som en flygande finlandsfärja

Tänk dej en finlandsfärja strax före avgång vid kajen i Stockholm. Ungefär så ser det ut när ett av världens största fraktflygplan lastas med pansarfordon och containrar för Nordic Battlegroup.

Foto: Henrik Haglund/Förrsvarets bildbyrå

Tåg, båt, landsväg – och flyg. Alla transportsätten kommer att nyttjas för Nordic Battlegroup. Under slutövningen Nordic Resolution demonstrerades det mest spektakulära sättet av alla att transportera tung utrustning: Via det enorma flygplanet An-124, Antonov Condor.

Rutten var Örebro – Luleå. Väl framme på F 21 skedde omlastning till svenska försvarets TP 84, Hercules, som gick i skytteltrafik till krigsbasen i Jokkmokk.

Precis så ska det gå till vid en insats. An-124 på långa strategiska flygningar till stora flygfält, Hercules på kortare rutter till baser av mer provisorisk karaktär.

Den som sett en An-124:a lasta – och sedan lyfta! – har sett det mesta i flygväg.

Vid den första av fyra lyft från Örebro låg jätteplanet nära sin maxlastvikt: 150 ton (för en jämförelse, tänk att en personbil väger cirka ett ton).

Ombord hade det då rullat 12 stycken pansarterrängbilar av typ Galten (rg 132) som var och en väger modiga 6,5 ton. Alla galtar hade en påkopplad släpkärra, med last. Bara Galten-ekipagen vägde över 80 ton!

I aktern lyftes en container ombord innehållande en spaningsradar av typ Underrättelseenhet 23. Dragbilen, en MAN av imponerande slag, körde ombord i fören tillsammans med galtarna för att i likhet med dessa förankras i golvet med kättingar.

Liknelsen med en finlands- eller tysklandsfärja ligger nära till hands. Ett enormt bogvisir i fören och innanför den en bogport. Fordonen rullade in via en ramp som också den togs ombord på planet. Planet var tekniskt klart för avgång mindre än tre minuter efter det att sista fordonet rullats ombord.

An-124 räknas som världens största transportflygplan, i konkurrens med bland andra C-17 (Boeing).

USA ställde upp med ett flygplan av den typen i finalen på NGB:s slutövning, som ett led i förberedelserna inför en multinationell resurs för strategiskt transportflyg, kallad Strategic Airlift Capability (SAC), där Sverige planerar att deltaga.

C-17 har till skillnad från An-124 motmedel och kan landa på dåligt underlag, i ökensand och på korta landningsbanor.

Text: Sven-Åke Haglund

 

FAKTA: Antonov 124
Jämförelsetal svenska TP 84 Hercules
(Lockheed C-130)

Längd: 69,10 m (29,8)
Spännvidd: 73,30 m (40,4)
Vingyta 628 m2 (130)
Höjd: 21,40 (11,7)
Tomvikt: 175 ton (32)
Inre bränsle: 220 ton (20,5) *
Last: 150 ton (19,4)
Lastrum: l 43,7, b 6,40 h 4,40
(12,2 x 2,7 x 2,7)
Besättning 6 (6) **
Max startvikt 405 ton (70,5)
Motorer: 4 x Progress D-187, jet
(4 x Allison T56-A-15, turboprop)
Marschfart: 850 km/h (550)
Räckvidd: ca 16 000 km (ca 4 900), utan extratankar

* Möjlighet till yttre extratankar för båda planen
** Två piloter, en flygmaskinist, en taktisk systemoperatör och två lastmästare.

Antanov-124 Condor, som räknas som ett av världens absolut största flygplan, flög för första gången 1982, och är av sovjetisk konstruktion. Jämför storleken med svenska TP 84 Herkules.