Medaljceremoni på Camp Victoria

Första julklappen kom tidigt till KS16. Två månader in i missionen förärades de svenska soldaterna i Kosovo Natos Non Article 5-medalj. Medaljen delas ut till alla nationers soldater som tjänstgjort minst 30 dagar i missionsområdet.

Välputsade och stolta ställde KS16 upp för överbefälhavaren. Foto: Anna Norén

Medaljceremonin blev  extra högtidlig då överbefälhavaren Håkan Syrén deltog under sitt besök på Camp Victoria och han tackade KS16 för deras medverkan i utlandsstyrkan.
– Jag vet vilken uppoffring det är för er och era anhöriga att ni är här, i synnerhet i jultider, sa Håkan Syrén.

Det var drygt 200 välputsade soldater ur KS16 som ställde upp på paradplanen inne på Camp Victoria och hälsades välkomna av Olof Johansson, chef för KS16.
– Jag vill passa på att ge er en eloge för ert arbete denna höst, jag är mycket nöjd med era insatser, sa Olof Johansson.

Även överbefälhavaren Håkan Syrén var nöjd med det han sett under sitt besök på KS16.
– Efter vad jag har sett hittills har KS16 rätt kompetens och attityd för att klara sitt uppdrag, samt glimten i ögat.

 


Anna Norén, press- och informationsofficer KS16