KS16 övade kravallhantering

På en liten väg står två svenska pansarterrängbilar på rad. Runt om dem är soldater uppställda, en modern version av medeltida riddare med gröna ben- och armskydd, visirförsedda hjälmar och genomskinliga plastsköldar. Vägen blockeras av några sittande personer, och ännu lite längre bort står en mindre folkmassa.

Väl utrustade är reserven redo att rycka fram. Foto: Anna Norén

– Reserven framåt!
På given order springer några soldater fram med höjda batonger och rensar vägen för pansarterrängbilen genom att bära bort de sittande personerna. Den uppretade folkmassan drar sig närmare och vattenfyllda petflaskor viner genom luften. Den skränande gruppen för tankarna till arga fotbollshuliganer.

Högre beredskap sedan 2004

– Vi övar kravallhantering mycket mer sedan 2004, säger kompanichef Joon Hermansson. Han syftar på kravallerna den 17 mars 2004 i Kosovo där flera svenskar blev skadade och hela KFOR-styrkan överraskades av våldet som flammade upp efter en lugn period. Idag är beredskapen högre och soldaterna bättre utbildade.

¬Idag övar de svenska soldaterna tillsammans med österrikare. Finska och irländska soldater agerar demonstranter. Enligt övningsscenariot har en frustrerad grupp kastat brandbomber mot en FN-byggnad och soldaternas uppgift är att driva tillbaka folkmassan och stävja våldet. Svenskarna driver den uppretade folkmassan ut på en öppen yta. Österrikarna passerar och tar nästa korsning.
– Det blir svårare när vi ska samarbeta med andra länder, säger Joon Hermansson.
– Förutom språkförbistringar så har vi olika tillvägagångssätt och olika utrustning.

Viktigt att hålla huvudet kallt 

Folkmassan gör allt för att provocera. Vattenflaskorna får sällskap av snöbollar. En av de finska soldaterna kan svenska och ropar nedsättande saker om Mats Sundin, och irländarna sjunger retsamt ”Your’re not singing anymore”. Utrustningen är tung och ljudnivån hög. Att uppmärksamheten rikltad mot folkassan framför och kamraten vid sidan samtidigt som man ska uppfatta de order som löpande ropas ut kräver total koncentration.
– En av utmaningarna för soldaterna är att hålla huvudet kallt. En kravallsituation är enormt stressande och det är viktigt att inte bli förbannad, säger Joon Hermansson.

Till slut har folkmassan drivits tillbaka och upplösts. Övningen är över och den uppretade folkmassan är vanliga soldater igen som vill ta gruppbilder med svenskarna. Med stora leenden och adrenalinglänsande ögon ställer de upp sig tillsammans.

 

Anna Norén, press- och informationsofficer KS16