Information är alltid värdefull

– Vad är IT-säkerhet för dig?Nina Oscarson, IT-säkerhetschef på KS16 har för dagen bara nya ansikten framför sig och en tolk som hjälp. Eleverna är inte svenska soldater, utan medlemmar ur KPC, Kosovos skyddstjänst.

Nina Oscarson med de uppmärksamma eleverna ur KPC. Foto: Anna Norén

 En av eleverna föreslår försiktigt att det kan vara att skydda datorn från fukt.
– Ja, det kan det vara, men mer då, lockar Nina Oscarson.
Under lektionens gång förklarar hon vilka hot som finns mot information i datasystem, som virus och maskar, och hur man skyddar den från utomstående. KPC ska fylla ungefär samma funktion som räddningstjänsten i Sverige, och KS16 är ansvariga för löpande utbildningar av tre av KPCs enheter.

Många vill veta vad svenskarna kan

Som IT-säkchef utbildar Nina Oscarson normalt svensk personal så att de hanterar informationen på ett riktigt sätt och kollar att regelverket följs.
– Information är alltid värdefull. Många vill veta vad svenskarna kan och vad vi har för brister.
Till exempel kriminella i Kosovo har ett intresse av att veta vad soldaterna har för sig, som när det ska sättas upp en vägspärr för bilsök, och var. Det är svårt att ha koll på den information som publiceras på nätet, när det är så många som bloggar, skriver resedagbok och lägger upp bilder.
– Det är viktigt att inte avslöja information som leder till att folk råkar illa ut, säger Nina Oscarson.

Krypterad information

På KS16 har hon även rollen som signalskyddschef. Därför jobbar hon även med kryptosystem som används när man inte vill att utomstående ska kunna tolka till exempel radiotrafiken. Det gör hon i tätt samarbete med sambandschefen, Henrik Petersson. Han ser till att förbandet kan kommunicera med varandra, med hjälp av allt ifrån radioapparater till datorer, fördelar materiel och bestämmer vilka frekvenser som ska användas av vem.
– Jag har också kontakt med andra nationer för att vi ska kunna kommunicera med varandra, säger Henrik Petersson.

KPC kommer att få fler utbildningar i IT- och nätverkssäkerhet, information som är bra om de så småningom ska ha ett eget nätverk. Längre fram i vår kommer även Henrik Petersson hålla en utbildning och efter Ninas lektion såg KPC fram emot nästa.

 

Anna Norén, press- och informationsofficer KS16