Helikoptrar till NBG försenade

Fyra stycken helikoptrar som skulle ha stått i beredskap i EU:s snabbinsatsstyrka Nordic Battlegroup har blivit försenade. Tre av helikoptrarna kommer att överlämnas med begränsningar i slutet av januari.

HKP 4 över Stockholm. Foto: Peter Liander/FBB

NBG:s helikopterenhet består av sju medeltunga helikoptrar, tre HKP 10 Superpuma och fyra HKP 4 Vertol.

Det är fyra stycken HKP 4 som nu har blivit försenade. De skulle ursprungligen ha levererats med full operativ förmåga i december. Försvarets materielverk, FMV, bedömer nu att det inte är möjligt. Det beror bland annat på att FMV behöver ytterligare tid för att färdigställa och kvalitetssäkra systemsäkerheten.

Ytterligare flygprov
Helikoptrarna behöver också genomgå ytterligare flygprov för att säkerställa att den installerade kulsprutan fungerar korrekt och att skjutning med kulsprutan inte medför oacceptabla vibrationer för den flygsäkerhetskritiska utrustningen.

Tre av helikoptrarna kommer i stället att överlämnas till Försvarsmakten i januari nästa år med restriktionen att kulsprutan inte får användas. Senare överlämnas samtliga helikoptrar med möjlighet att använda kulsprutan. När detta sker är i dag osäkert.

Inga ökade risker
– Det är naturligtvis allvarligt, men kommer inte att innebära ökade risker för soldaterna. Om helikoptrarna inte är levererade när beredskapsperioden börjar den 1 januari måste vi styrkegenerera inom EU. Det innebär att vi skaffar oss motsvarande förmåga med hjälp av något annat EU-land, säger Leif Nylander som är chef för Försvarsmaktens materielproduktion.

HKP 10 försenade sedan tidigare
De tre helikoptrarna av typen HKP 10, specialutrustade för transporter med medicinsk vård, är sedan tidigare försenade eftersom modifieringen har tagit längre tid än väntat och problem har tillstött hos leverantören.
– Det är olyckligt eftersom de fyra helikoptrarna som nu har blivit försenade delvis var tänkta att lösa HKP10:s uppgifter, säger Leif Nylander.

Helikoptrarna kan bland annat användas för trupptransporter och transport av skadade soldater. Förseningen i leveransen av helikoptrarna kommer inte att påverka styrkans säkerhet.