Frivillig rekrytering till försvaret utreds

Pliktlagen bör ändras för att möjliggöra frivillig rekrytering till försvaret. Det anser regeringen som på torsdagen beslutade att tillsätta en kommitté för att utreda frågan.- Det är en välkommen översyn, säger Försvarsmaktens ställföreträdande personaldirektör Bengt Axelsson.

Värnpliktiga besättningsmän på ubåten HMS Gotland. Foto: Andreas Karlsson, FBB

Ändringen av pliktlagen är en av de viktigaste reformerna av det svenska försvaret någonsin, menar försvarsminister Sten Tolgfors.

- Det nuvarande systemet måste ersättas med en rekrytering som bygger på frivillighet, säger han.

Lagändringar
Regeringsbeslutet på torsdagen innebär att en parlamentarisk kommitté ska föreslå vilka lagändringar som krävs för att möjliggöra frivillig rekrytering och utbildning av personal som i dag omfattas av lagen om totalförsvarsplikt.

- Detta utgör en grundbult för försvarets framtida personalförsörjning och systemet kommer att gälla för decennier framåt. Därför är det viktigt med en parlamentarisk utredning som kan skapa förutsättningar för ett brett politiskt samförstånd, säger Sten Tolgfors.

Män och kvinnor
Dessutom får kommittén i uppdrag att titta på under vilka förhållanden pliktsystemet bör användas och om det då ska omfatta både män och kvinnor.

Regeringens beslut välkomnas av Försvarsmakten.

Konkurrera om kompetens
- Vi vill att de som genomför grundutbildningen är de bäst lämpade. Vi kan inte fortsätta att förlita oss på att få in ungdomar till utbildning genom pliktlagen. Försvarsmakten måste vara en attraktiv arbetsplats och vi måste vara med och konkurrera om den kompetens vi behöver, säger ställföreträdande personaldirektör Bengt Axelsson.

Senast i februari 2009 ska kommittén redovisa resultatet av sitt arbete. Regeringen vill att lagändringarna ska träda i kraft sommaren 2010.

Per Norlin