Försvarsminister Sten Tolgfors:
Sverige har stort anseende vid internationella insatser

- Nordic Battlegroup är inte bara viktig för förnyelsen av försvaret utan också för motivationen och attraktionen vid rekrytering av medarbetare till andra internationella insatser, säger försvarsminister Sten Tolgfors, som tillsammans med politiker från deltagarländerna besökt slutövningen Nordic Resolution.

Foto: Johan Lundahl/Combat Camera

Sverige har sedan lång tid ett mycket gott rykte i internationella operationer. Soldaterna vinnlägger sig om att bemöta lokalbefolkningen på ett respektfullt sätt, vilket bidrar till både säkerheten och möjligheterna att lösa uppgiften.

- En bred rekrytering och medvetenhet om värdegrundsfrågorna ligger till grund för kvaliteten i de svenska insatserna, säger Sten Tolgfors.

Ett exempel är Korea, som jag nyligen besökt, där Sverige har haft personal i drygt femtio år.

- Ofta inser vi inte hur uppskattad och värdefull insatsen från vår personal har varit och vad den betytt för utvecklingen och säkerheten i området. Det tränger inte alltid igenom på hemmaplan. Vi ska tänka på att våra soldater tar betydande risker för att hjälpa andra. Det är en förtjänst värd att lyftas fram, poängterar Sten Tolgfors.

Attraktiv erfarenhet
Rekryteringen av medarbetare till internationella insatser påverkas positivt av att utlandserfarenhet blir alltmer attraktiv på den civila arbetsmarkanden. Ett exempel är så kallade ”legal advicors”, som efter tjänstgjöring i Kosovo varit eftertraktade på den svenska arbetsmarknaden.

- Ett betygssystem, där militära meriter och internationell tjänstgöring kan bli jämförbar med civil utbildning, är därför en viktig fråga vi har att lösa, säger Sten Tolgfors.

Brett politiskt stöd
NBG är ett stort verktyg där många förmågor snabbt kan anpassas till uppgiften.

- NBG är en drivkraft, en styrka och en stolthet för Sveriges försvar. Även om vi inte sätts in med en gång, är det ett värde i sig att finnas redo för snabba insatser, säger Sten Tolgfors.

- Det är också oerhört viktigt att vi har solida beredningsprocesser, när beslut om insats ska tas. Det är nödvändigt med en bred politisk uppslutning, och där har vi en tradition i Sverige med ett brett stöd i riksdagen för de insatser som sker.

Försvarsminster Sten Tolgfors besökte i november slutövningen Nordic Resolution i Norrbotten tillsammans med försvarsministrarna från Norge, Estland och Irland.

Text: Hans Axelsson