Försvarsmakten presenterar perspektivstudie

Försvarsmakten inbjuder till ett pressmöte där Försvarsmaktens strategichef, konteramiral Jörgen Ericsson, kommer att presentera innehållet i perspektivstudien ”Ett hållbart försvar för framtida säkerhet”. Studien utgör Försvarsmaktens underlag till regeringens långsiktiga inriktning av Försvarsmakten.

Pressmötet inleds med att ÖB Håkan Syrén i ett kort inledningsanförande lyfter fram sin syn på studiens innehåll och viktigaste punkter. ÖB kommer därefter att lämna pressmötet.

Vid pressmötet medverkar även överste Stefan Gustafsson från Ledningsstabens strategiavdelning.

Tid: Fredagen 21 december, kl. 10.00
Plats: Försvarsmakten, Högkvarteret, Lidingövägen 24

För deltagande krävs föranmälan med namn och personnummer till 08- 788 8888, senast 20 december, kl. 17.00.