Bättre åtgärder kan förebygga attentat

Försvarsmakten ska bli bättre på att vidta åtgärder mot det ökande IED-hotet (Improvised Explosive Devices). IED utgör ett stort problem och hot i några av våra missionsområden.– Hotbilden kring IED ökar hela tiden, säger Lars Samuelsson som är nyutnämnd chef för en arbetsgrupp benämnd Counter IED tillhörande Högkvarterets operativa stab.

I april detonerade en sprängladdning under en bil som tillhör ett svenskt observationsteam i den svenska Isaf-styrkan i Afghanistan. Foto: FBB

Definitionsmässigt är IED en anordning som är provisoriskt tillverkad och vars syfte är att förstöra, sätta ur funktion, skapa panik och oro eller distrahera. En IED kan bestå av militär utrustning men är vanligtvis konstruerad av icke militära komponenter.

Ofta välplanerat
– Ett IED-attentat kan vara planerat månader i förväg och är ofta oerhört väl förberettt. Genom att försöka ligga steget före och vidta olika förebyggande åtgärder ökar vi våra möjligheter att upptäcka attentaten innan de inträffar. En förutsättning är tillgång till rätt information och underrättelser. Det hjälper oss också att förändra vårt taktiska uppträdande och se till att vi har rätt skydd på fordon och utrustning, säger Lars Samuelsson.

Åtgärder på alla nivåer
Försvarsmakten har tillsatt en arbetsgrupp som ska säkerställa att insatserna mot IED-hotet samordnas på ett effektivt sätt. Gruppen har sitt första möte den här veckan. Gruppen ska vara ett stöd till den utsedde huvudmanen, operativ chef  för Counter IED (åtgärder mot IED-hotet).
Counter IED, eller C-IED, är ett Natobegrepp som innefattar olika åtgärder på alla nivåer för att motverka hot från IED. Exempel på åtgärder är en utvecklad hotbildsanalys, taktik- och metodutveckling, utbildning, forskning och materielanskaffning. En förutsättning för framgång är ett brett och fördjupat samarbete med andra nationer.

IED-hotet störst i Afghanistan
I Försvarsmaktens operationsområden utomlands är IED-hotet som störst i Afghanistan. Med ett allt större internationellt engagemang ökar också behovet av att kunna bemöta sådana hot. Dessutom ställs krav på att de svenska styrkorna är interoperabla med Nato.
– IED-hotet är ett relativt nytt område inom Försvarsmakten. Vårt fokus har hittills varit att ta hand om själva laddningen. Genom att samordna insatserna och utveckla förmågan kan vi nå ett bättre resultat.