Få kan bygga en flygplats på tre dagar

På bara tre dagar kan Försvarsmaktens flygbasbataljon/T bygga upp och driva en fullt fungerande flygplats, till exempel i ett insatsområde för Nordic Battlegroup.– Att upprätta en hel flygplats på så kort tid är vi ett av få länder i världen som klarar av, säger kapten Peter Forslund, materielansvarig för Komnät Flygbas.

— För en Hercules räcker det med en hård gräsyta att landa på säger Peter Forslund Foto: Anders Sjödén

I en hangar på Blekinge flygflottilj, F 17, i Kallinge står vad som snart kan vara en fullt fungerande flygplats i en annan del av världen. Här finns radarutrustning, banljus, flygledartorn, kommunikationsutrustning, stabsutrymmen i containrar och mycket annat som behövs för att bygga upp en flygplats från ingenting.

Bokstaven T i flygbasbataljon/T står för transportabel. Det är också ett T som betyder ett i grunden förändrat svenskt flygbassystem.

Den tidigare modellen med fasta flygbaser runt om i landet ersätts med ett bassystem som är geografiskt oberoende och som kan sättas upp i princip var som helst i världen.

Räcker med hård grusbana
– Det som i princip behövs är en tillräckligt stor hård yta där flygplan kan landa. För en Hercules kan det räcka med en hård grusyta, säger Peter Forslund.

Delar av det transportabla förbandet ska kunna användas i Nordic Battlegroup och kallas då flygplatsenhet, AB01. En mängd olika uppdrag ska kunna utföras i olika delar av världen, något som ställer krav på tillgänglighet, modulär uppbyggnad och användbarhet.

Flygbasbataljonen har som uppgift att driva flygbasen genom att upprätta flygplats och betjäna de flygförband som är baserade där.
Flygbasen kan också fungera som flygplats för utländskt flyg, men då utan flygunderhållstjänst.

Flygledare först på plats
Behovet av förmåga styr vilken utrustning och vilka delar av förbandet som ska användas.

Flygbasbataljonen ska på kort tid kunna inleda sin insats i begränsad omfattning för att sedan på några dagar växa till full omfattning.

– Finns det till exempel redan en befintlig flygplats i ett insatsområde, kan insatsen börja med en enda flygledare och en kommunikationsradio. På det sättet kan resterande utrustning och personal flygas in, säger Peter Forslund.

"Insatsen kan börja med en enda flygledare och en kommunikationsradio"

Förra hösten överlämnades materielen från Försvarets Materielverk till Försvarsmakten. Under våren  har arbetet pågått på F 17 med att verifiera all materiel och ingående system inför driftöverlämningen.

Samtidigt pågår uppbyggnaden av ett nytt kommunikationsnät i flygvapnet, Komnät Luft. Kommunikationsnätet för flygbasbataljonen är en del av detta. Alla komnät ska bygga på samma grundteknik, bland annat IP-telefoni, gigabit LAN och radiosystemet Tetra.

Samma teknik överallt innebär större tillgänglighet, skalbarhet och vinster i samordning och utbildning.

Med införandet av Komnät Luft är ambitionen att sambandspersonal från olika enheter ska vara utbytbar mellan varandra. Till exempel ska personal ur stridsledningsbataljonen, som handhar motsvarande utrustning, kunna tas in i flygbasen om behovet skulle finnas.

 Text och foto: Anders Sjödén