En vanlig dag på jobbet för ett militärt observationsteam i Afghanistan

Följ med en dag på jobbet med det militära observationsteamet MOT BRAVO uppe i bergen i norra Afghanistan.

Foto: Fredrik Bojerud, PIO FS14

Säkerhet, utveckling och styrning

I Afghanistan verkar den svenska kontingenten PRT Mazar-e-Sharif (Provinical Reconstruction Team), en regional enhet för säkerhet och återuppbyggnad. Enheten täcker fyra provinser och ingår i ISAF, den internationella säkerhetsstyrka som inrättades av FN och numera leds av Nato. PRT-enheten ligger i Afghanistans tredje största stad Mazar-e-Sharif.

 

PRT-enheten har till uppgift att bistå de afghanska myndigheterna med säkerhet, utveckling och styrning. Denna uppgift löser man på många olika vis. Ett av de mest synliga sätten är den verksamhet som PRT-enhetens svenska och finska militära observationsteam utför – långt ut på landsbygden.

 

Militära observationsteam

Dessa spanings- och samverkansenheter kallas för MOT (Military Obervation Team). Tillsammans med en tolk åker dessa mindre, lättrörliga enheter ut i PRT-enheternas ansvarsområde och samtalar med lokala ledargestalter, det må vara politiker, lärare, polischefer eller religiösa ledare. Detta görs för att skapa en bild av läget i området, både ur säkerhets- och utvecklingssynpunkt.

 

Ett MOT-team består som regel av två officerare och fyra till sex soldater med olika specialiteter, som t ex signalist, bilförare och akutsjuksköterska. MOT-soldaterna är ISAF:s ögon och öron, men även talesmän ute i det svårtillgängliga nordafghanska landskapet. Deras verksamhet utgör en omistlig del av ISAF:s arbete med att hjälpa Afghanistan och dess folk.

 

Arbetsplats bland bergen

MOT Bravo är en svensk patrull som bland annat ansvarar för ett antal svårtillgängliga distrikt i de mäktiga bergsmassiven som ligger söder om Mazar-e-Sharif.

 

Vägarna i bergen varierar mellan ökenvägar, uttorkade flodbäddar med stora stenar och slingriga bergsvägar med branta backar. Förarna tar sig tryggt fram längs vägarna. Navigering i området kan vara svårt, trots tillgång till mycket bra kartor och satellitnavigeringsutrustning. Ibland tar man hjälp av den lokala polisen för att hitta till de mest svåråtkomliga byarna.

 

Upplevelser och utmaningar

För soldaterna i teamet är en dag på jobbet fylld av upplevelser och utmaningar. Det är trötta killar som kryper ned i sovsäckarna i tälteten på kvällarna. Men nästa dag rullar de vidare bland bergen, på väg till nästa möte och uppgift.

 

Det blir långa dagar i bilarna på vägar så dåliga att de ibland inte kan kallas vägar och många nätter i fält med minusgrader och långa vaktpass, men ingen av killarna skulle vilja byta detta liv mot något annat. Friheten, upplevelserna och framförallt kamratskapen i teamet uppväger med råge allt slit.

 

Text och bild: Kapten Fredrik Bojerud

Press- och informationsofficer FS14