2007 års Fält-stipendiat:
Försvarets första militära bergsguide

En militär bergsguide, alpin fjällräddare och plutonchef i hemvärnet är 2007 års Fält-stipendiat: Mikael Amlert från Kiruna.

Foto: FBB/Ulf Petersson

Löjtnant Mikael Amlert utgör en rätt så stor kontrast mot fjolårets Fält-stipendiat, hämtad från Friluftsfrämjandets förskola "I ur och skur".

- Egentligen inte alls, säger juryn ordförande Tor Cavalli Björkman. I båda fallen handlar det om att förmedla kunskap om naturen, att ha respekt för miljön runt om oss i alla dess former. En tidig start kan aldrig bli för tidig.

Även Mikael Amlert är en föregångare. Som förste svensk genomgick han utbildningen till militär bergsguide på Gebirgs- und Winterkampfschule i byn Mittenwald i Bayern 1997-98.

Vad gör en militär bergsguide?

- Försöker finna en så säker väg som möjligt för de efterföljande, markerar väg, monterar rep, spränger laviner och är samtidigt en enmans spaningspatrull, berättar Mikael Amlert.

Och vilka är de som följer efter?

- Jägarsoldater som själva har bra kunskaper om fjällmiljön.

Alpin fjällräddning
När Lapplands jägare (I 22 i Kiruna) lades ner år 2000 övergick löjtnant Mikael Amlert till hemvärnet, där han är plutonchef och utbildare av bland annat fallskärmsjägarna från K3 i Karlsborg.

Ja, du läste rätt – fallskärmsjägarna är ett av de förband som får spetsen av sin vinterutbildning via hemvärnet i Kiruna. Rykten går att också SSG, Särskilda Skyddsgruppen, hämtar kunskapen om att kunna agera i högalpin bergsmiljö härifrån.

Men inte nog med det: Hemvärnet organiserar också den alpina fjällräddningen i området, naturligtvis i nära samarbete med polisen.

- En utmärkt organisation. Som hemvärnsmän får vi ständig träning i sambandstjänst, ordergivning, samverkan, ledning och bivackering, berättar plutonchef Amlert.

Andra uppgifter för Kiruna-hemvärnets tolv man starka alpina grupp är att reka vägar, säkra leder och underhålla fasta klättervägar för värnpliktiga som övar i fjällterrängen.

Överlevnadsstipendium
Mikael Amlert fick ta emot Försvars-maktens och Överlevnadsskolans överlevnadsstipendium vid Hemvärnets årliga stämma, närmast dess riksdag, som hölls under ett veckoslut i Bålsta i november.

Utdelare av en symbolisk jättecheck på 15 000 kronor var rikshemvärnschefen Roland Ekenberg och FM Överlevnadsskolas chef, major Tor Cavalli-Björkman.

Brigadgeneral Ekenberg läste upp juryns motivering:

"Genom sitt personliga föredöme sprider Mikael Amlert kunskapen om att noggranna förberedelser är en förutsättning för att kunna verka i extrema situationer, antingen det gäller prestationen att bestiga världens berg-, alp- och fjällmassiv, eller att som medlem av den alpina fjällräddningen undsätta människor i den svåraste av nöd...".

  "...som Försvarsmaktens förste militära bergsguide har Amlert fört in kunskaper som används vid utbildning av försvarets specialförband och vid internationella insatser i höglänt miljö".

Antarktisexpedition
Deltagarna vid Hemvärnets riksstämma fick också veta att Mikael Amlert har ännu fler strängar på lyran: Han utbildar vetenskapliga expeditioner till polartrakterna, närmare bestämt till Antarktis för polarforskningssekretariatets räkning.

- Min uppgift är att förbereda forskarna för de speciella yttre omständigheter som råder i Antarktis, och slutligen på plats leda gruppen genom terrängen där förrädiska sprickområden är ett ständigt närvarande hot.

Fotnot:
Fält-stipendiet är uppkallat efter grundaren till Försvarsmaktens överlevnadsskola, Lars Fält, och ska användas till "egen förkovran och/eller spridandet av kunskap inom det vida området överlevnad".

Text: Sven-Åke Haglund Foto: FBB/Ulf Petersson

 

FAKTA: Tidigare Fält-stipendiater

2006 Harriet W Guter – föregångare inom Friluftsfrämjandets dagis- och förskoleverksamhet "I ur och skur"
2005 Kent Härstedt – spridare av kunskapen ”Den förberedde överlever”
2004 Robert Nyhlén – flygvapenofficer, undsättning av militär personal i krigszon
2003 Lars Fält - grundare av Överlevnadsskolan, författare
2002 Maria Ingemarsson - utbildare inom organisationen Fjällräddarna
2001 Per Anders Hurri - renägande same, att leva med naturen
2000 Ola Rignell – provflygare, initiativtagare till överlevnadsutbildning för piloter
1999 Dan Persson – polismästare, eftersök av försvunna personer
1998 Stefan Borg - krigskorrenspondent med överlevnadskunskap
1997 Lars Wallgren – marinofficer, urtida navigationskonst
1996 Lars Persson – arméofficer, röjning av personminor
1995 Harry Sepp – utbildare, barnprojektet Hitta Vilse
1994 John Jouper – fysiolog, naturlig smärtlindring med gamla anor
1993 Kent Fjällborg – hundspannförare, att arbeta i arktisk kyla

Juryn för fält-stipendiet
Juryn består av chefen för Försvarsmaktens Överlevnadsskola (FÖS) major Tor Cavalli-Björkman, samt redaktörerna Ulf Petersson och Sven-Åke Haglund, Insats&Försvar (Informationsstaben vid Högkvarteret). Hedersmedlem i juryn är Överlevnadsskolans grundare Lars Fält.