Vi har gjort ett fullskaletest

- Vi har gjort ett fullskaletest. Vi har flyttat 2800 man från fem nationer med materiel, till norra Sverige. Där har vi genomfört en krävande övning och jag är stolt över att kunna konstatera att Nordic Battlegroup löste sina uppgifter. Förbandet är redo. berättade ÖB, general Håkan Syrén, vid en presskonferens på fredagsmorgonen.

Brigadgeneral Karl Engelbrektson tillsammans med ÖB under förmiddagens presskonferens. Foto: David Gernes/Combat Camera

På plats fanns också NBG-chefen, brigadgeneral Karl Engelbrektson och Försvarsmaktens insatschef, generalmajor Anders Lindström. Karl Engelbrektson underströk att Nordic Battlegroup nu fungerar som ett förband och påminde om att soldaterna och materielen kommer från nästan trettio olika regementen och flottiljer i fem olika länder.
Nu har de samövat och löst uppgifter tillsammans och han är mycket nöjd med framförallt den kompetens och vilja som personalen visar.

Under presskonferensen fick både ÖB och Karl Engelbrektson frågor om materielbrister och soldaternas förtroende för förbandets förmåga.
Båda konstaterade dels att materielen nu tillförs i en ökande takt och att övningen visat att förbandet kan lösa sina uppgifter samt att förtroendet för den egna förmågan ökat.
Karl Engelbrektson sade att soldaterna har fått se att de kan lösa sina uppgifter tillsammans med förband från andra nationer, vilket har ökat deras förtroende.