Transportflygning inställd

Försvarsmakten har tillfälligt ställt in flygningarna mellan Mazar-i-Sharif i Afghanistan och Abu Dhabi i Förenade Arabemiraten. Flygningarna återupptas i morgon, fredag.

Beslutet fattades sedan det visat sig att en person i den svenska ISAF-styrkan bar med sig skarp ammunition i sitt bagage. Upptäckten gjordes vid en rutinmässig säkerhetskontroll i Abu Dhabi i tisdags, den 27 november.

Försvarsmaktens operative chef, generalmajor Christer Lidström, understryker att det rör sig om ett ensidigt och tillfälligt svenskt beslut att stoppa flygningarna.

- Stoppet ger Försvarsmakten tid att säkerställa att redan gällande regler och säkerhetsbestämmelser för dessa transporter efterföljs på ett korrekt sätt. Dessutom är det en signal till våra värdar i Förenade Arabemiraten att vi tar säkerheten kring våra flygningar på stort allvar, säger Christer Lidström.

Händelsen är rapporterad och utreds för närvarande. På torsdagen beslutades att flygningarna ska återupptas redan i morgon, fredag.

Beslutet att tillfälligt ställa in flygningarna har fattats av chefen för flygtaktiska staben i samråd med Försvarsmaktens operative chef.