Svenskt stöd för vapenkontroll i Bosnien

Försvarsmakten ska stödja arbetet med att kontrollera och förhindra spridningen av lätta vapen och överflödig ammunition i Bosnien-Hercegovina. Det har regeringen beslutat.

UNDP-projektet sker i samarbete med civilsamhället och lokala biståndsorganisationer i landet. Projektet stöds också av Danmark, Storbritannien, Nederländerna och Spanien.

UNDP är ledande internationell organisation i Bosnien-Hercegovina för bistånd i frågor som rör kontroll samt destruktion av lätta vapen och ammunition.

Läs mer på www.regeringen.se