Svenska soldater hjälper brandmän i Afghanistan

Brandmännen på den stora fabriken utanför den nordafghanska staden Mazar-i-Sharif har tack vare svensk hjälp fått bättre förutsättningar att göra sitt jobb.

Foto: Fredrik Bojerud, PIO FS14

Från svenska brandmän till afghanska

Den svenske soldaten Thomas Henriksson från förstärkningsplutonen i Afghanistan, till vardags brandman i Helsingborg, har tidigare delat ut bättre begagnad brandmansutrustning, främst brandmansjackor- och byxor, till brandkåren i centrala Mazar-i-Sharif.

 

För en tid sedan var det brandmännen på en stor fabriks som fick ta del av gåvorna från Thomas och hans kollegor vid Helsingborgs brandförsvar.

 

Svenska specialister följde med

Med sig hade Thomas också den svenska styrkans CBRN-officer Åsa, som bland annat är specialist på kemiska hot, och hälso- och miljöofficeren Patrik. Kontakten med fabriken hade tagits av det finska samverkansteamet MOT WHISKEY.

 

Förväntansfulla brandmän

Fabrikens något åldersstigna brandmän stod förväntansfulla, iklädda sina bomullskläder, framför sin brandstation och skyndade sig snabbt fram för att hjälpa till med urlastningen av dräkterna ur den svenska bilen.  

 

Förtjust brandman agerade modell

Thomas visade och instruerade hur dräkterna skulle användas. En stolt brandman fick agera modell. Hans förtjusning gick inte att ta miste på. Han behöll sedan den varma dräkten på sig under resten av besöket, trots att det var över 20 grader varmt ute.

 

Kemiska skyddsdräkter

Thomas hade även med sig tre stycken kemiska skyddsdräkter som även de förevisades. Något liknande skydd fanns inte tidigare på fabriken, som är full med kemikalier. Även den dräkten testades och förevisades. Efter utdelningen bjöd fabriksledningen på te och goda kontakter för samverkan och möten i framtiden knöts.

 

Bättre utrustade brandmän i Afghanistan – bra för både afghaner och svenskar

Så kan det alltså gå när en svensk soldat bestämmer sig för att göra mer än sitt jobb och bestämmer sig för att handgripligen göra en extra insats för det afghanska folket. För även om det givetvis även är bra för den svenska kontingentens soldater att brandmännen på fabriken har bättre förmåga att göra sitt jobb är det framför allt en stor förbättring för afghanerna i allmänhet och fabrikens brandmän i synnerhet.

 

Text och bild: Kapten Fredrik Bojerud

Press- och informationsofficer, FS14