Stort förtroende för NBG bland soldaterna

Soldaterna i Nordic Battlegroup har ett grundmurat starkt förtroende för sina chefer och sina kamrater och praktiskt taget alla har svarat att de åker om det blir insats. Trots att de inte vet var de kan sättas in eller vilken typ av insats det kan handla om. Det visar den interna attitydundersökning Försvarsmakten låtit göra.

I undersökningen frågades 501 soldater om vad de tyckte inom tio olika områden, från informationen de fått till vilken typ av insats de tror är sannolikast. Syftet med undersökningen var att se om soldaterna i Nordic Battlegroup upplever att de fått tillräcklig information, att skapa ett faktaunderlag och att identifiera förväntningar och förtroende för förbandet.

- Vi ville veta vad soldaterna tycker, helt enkelt. Många är ute i debatten och hävdar att soldaterna har sökt sig till NBG på felaktiga grunder, nu har vi fakta och det är soldaterna själva som talar, säger Försvarsmaktens informationsdirektör, Staffan Dopping.

Blandat resultat
Som väntat är undersökningsresultatet blandat. Mest positiva är soldaterna i förtroendefrågorna, om den information de fått, om sammansättningen och kompetensen bland Nordic Battlegroups personal och om det stöd och den vård de får om de skadas fysiskt eller psykiskt vid en insats.

Mest negativa är soldaterna i frågor som rör materieltillförseln, där många är besvikna och  konstaterar att förseningar i leveranser av en del materiel påverkat utbildningen.

"Viktiga kunskaper"
- Det här är viktiga kunskaper för oss, det viktiga nu är att ta fasta på det soldaternas uppfattningar. Mjuka värden är viktiga för kapaciteten, det vill säga förbandsanda och hög professionalitet är centrala. Undersökningen visar att vi nått de målen, säger arméinspektören brigadgeneral Berndt Grundevik.

-Jag konstaterar att soldaterna har stort förtroende för sina chefer och sina kamrater, de är klara över varför de sökt till NBG, och de har förtroende för det stöd de får. Det är ett mycket bra resultat. Nu gäller det att tillvarata förtroendet och motivationen och rätta till de materielbrister som återstår. Nordic Battlegroup kommer att vara insatsberett den första januari 2008, säger Berndt Grundevik, som också är övningsledare för Nordic Battlegroups slutövning Nordic Resolution 07.

Ladda ner hela attitydundersökningen via länkarna till höger.