Stort förtroende för chef och kollegor

NBG-personalen känner förtroende för sina kollegor och chefer, visar attitydundersökningen som Försvarsmakten genomfört.- Styrkan i ett förbands framgång är individernas tilltro till varandra och sig själva, säger Karl Engelbrektson, chef för NBG.

En insatschef förbereder röjdykare för en uppgift under NBG:s slutövning. Foto: Mats Engfors

501 anställda i NBG har tillfrågats i undersökningen. Resultatet visar att 90 procent har stort förtroende för hur hans eller hennes närmaste chef löser sina uppgifter.

Nästan lika stort är förtroendet för den övriga NBG-personalen. Jag känner mig trygg med den personal som finns inom NBG, svarar 86 procent.

73 procent känner förtroende för hur NBG-ledningen och styrkans chef Karl Engelbrektson löser sina uppgifter.

- Jag har förmånen att leda en styrka där personalen litar på varandra, konstaterar Engelbrektson.

Ingen slump
Resultatet i undersökningen är ingen slump menar han.
- Vi jobbar otroligt mycket med dessa frågor, på alla nivåer. Jag tror att jag personligen kan ha bidragit till det. Jag har tidigt velat sätta fokus på de här frågorna, redan när jag tagit ut min närmaste personal.

En organisation som ska verka i kris och under svåra förhållanden måste alltid hämta sin kraft hos de som arbetar i organisationen, menar Karl Engelbrektson.

- Om personalen känner stöd för sin egen kompetens och hur den nyttjas, då får man sådana här värden. Efter slutövningen kan jag inte annat än vara stolt över hur vår personal lyckats ta hand om sig.

Per Norlin