Stiftelse till minne av Jesper Lindblom

Den 25 november 2005 omkom de svenska soldaterna Jesper Lindblom och Tomas Bergqvist vid ett attentat i Mazar-i-Sharif i Afghanistan. Jesper Lindbloms föräldrar Anna Jonsson och Leif Lindblom, samt Stefan Jonsson, valde att starta en stiftelse och en minnesdag till minne av sin son.

Jesper Lindblom. Foto: SSG

Stiftelsen Jesper Lindbloms Minne tillkom efter att Jesper Lindblom stupat under tjänstgöring i Afghanistan. Jesper tjänstgjorde vid SSG, Försvarsmaktens särskilda skyddsgrupp, som ingår som en del i Försvarsmaktens specialförband.

- Vi kände att vi vill hedra Jesper och att starta en stiftelse för att hedra hans minne var naturligt för oss, säger Stefan Jonsson, som är gift med Jespers mamma Anna.

- Vi kommer att dela ut ett årligt stipendium på 10 000 kr till en eller flera personer som är verksamma inom specialförbandssystemet som omfattar marinen, armén, flyget och Försvarsmaktens högkvarter, säger Stefan Jonsson.

Arrangerar minnesdag
En minnesdag arrangeras den 6 december 2007 på P4 i Skövde.

- Vi kommer att ha olika teman vid denna årliga minnesdag och temat för årets dag är "För en bättre värld"  att leda sig själv och andra" och än finns det biljetter kvar, säger Stefan Jonsson.
 
Medverkar under dagen gör Renata Chlumska, David Lega, Tomas Enhager, Malou von Sivers och överbefälhavare Håkan Syrén.
 
- För mig personligen är det väldigt viktigt att visa vårt stöd och engagemang i minnet av omkomna soldater. Det är ett väldigt bra initiativ och stiftelsen har en klar anknytning till Försvarsmaktens personal, säger Håkan Syrén.

Den 25 november är det två år sedan Jesper Lindblom stupade under tjänstgöring i Afghanistan 2005.

- Nyckelord för seminariedagen är förmågan att agera föregångare och kamratskap och ledarskap under svåra förhållanden. Dessa egenskaper var särskilt framträdande hos Jesper, avslutar Stefan Jonsson.

Simon Rothstein

Läs mer om stiftelsen minnesdagen på www.jespersminne.se

För mer information om stiftelsen vänligen kontakta Stefan Jonsson på
0705- 177046.