Staben – det självklara och dolda stödet

Passa på att få en inblick i en av de mest dolda och ”bortglömda” delarna i utlandsstyrkan. De utgör navet i all verksamhet och ses ibland som så självklara att de glöms bort i rapporteringen. Välkommen på ett kort besök hos staben!

Samarbete mellan utbildningsofficeren Arne och CBRN- officeren Åsa på operativa avdelningen Foto: Fredrik Bojerud, PIO FS14

Den svenska kontingentens uppgift i Afghanistan är att stödja den afghanska regeringen och dess myndigheter i skapandet och vidmakthållandet av säkerhet, utveckling och styrning, en uppgift som främst sker genom samverkan och möten. Men de uppgifterna skulle inte vara genomförbara utan stöd från missionens dolda grovjobbare; det kan vara fordonsmekaniker, förrådspersonal, kökspersonal och fältpost. Det finns dock en grupp som upplevs som så självklar att den oftast glöms bort i reportage från utlandsstyrkan – Staben.

 

Stödet för chefen och personalen

Staben består av ett antal avdelningar som planerar, sammanställer, följer upp och övervakar. De stödjer och förbereder kontigentschefens beslut samt stödjer all personal ute i den svenska kontingentens ansvarsområde.

 

Här hittar du bland annat personalavdelningen, underrättelse- och säkerhetsavdelningen, operativa avdelningen (som bland annat övervakar all verksamhet i området dygnet runt), logistik- och sjukvårdsavdelningen, planeringsavdelningen, kommunikationsavdelningen och avdelningen för civil-miltär samverkan. I staben ingår också personal från stabs- och underhållsplutonerna som ser till att bland annat arkivering, samband, kopiatorer, datorer och allt som hör till en stab fungerar.

 

Handplockade chefer

Ansvarig för att staben fungerar och ägnar sig åt rätt saker vid rätt tillfällen är stabschefen överstelöjtnant Per Olsson.

 

- Jag har i samråd med kontingentschefen handplockat mina underställda avdelningschefer som i sin tur har valt sin personal. Detta har lagt grunden för en väl fungerande stab där man har stort förtroende för varandras kompetenser. Det är lätt att vara stabschef med så bra personal som jag har, säger stabschefen med ett lugnt leende på läpparna.

 

Det finns inga vanliga dagar i staben

Det går inte att exakt beskriva en ”vanlig dag i staben” eftersom en del jobbar skift och andra kan styra sin arbetstid mer självständigt. Om man i alla fall ska försöka sig på att beskriva en genomsnittlig arbetsvecka för personal tillhörande staben kan man konstatera att de flesta jobbar sex dagars arbetsvecka, lördag till torsdag, och en arbetsdag kan vara mellan 10 och14 timmar lång. Fredagar är i princip mötesfria och då passar de som kan på att vila upp sig, även om det jobbas en hel del på fredagar också.

 

- En stabsmedlem måste vara specialist inom sitt ansvarsområde, kunna samarbeta i grupp och vara stresstålig och, vilket säkert har framgått vid det här laget, inte vara rädd för att arbeta. Det är också viktigt att förstå sin roll i förbandet, stödja chefens beslut och stödja de insatta förbanden med information och order, berättar överstelöjtnant Olsson.


 

Jobbar för hårt

När FS14, den nya svenska kontingenten, hade tagit över efter företrädarna FS13 inträffade det som vanligtvis brukar inträffa vid personalskiften i utlandsstyrkan: alla började jobba stenhårt och många jobbade 16-18 timmar per dag. Stabschefen berättar:

 

- Ett av mina viktigaste krav på staben är att deras underlag skall vara tillräckligt bra i tid – istället för perfekta men för sent. Den typiske stabsmedlemmen är nämligen väldigt ambitiös och en del jobbar för hårt för sitt eget bästa. Inledningsvis ville alla lämna in perfekta underlag i tid. Då är det min uppgift att se till att bromsa staben så att de orkar hålla en hög jämn nivå över tid och inte bränner allt krut de första veckorna. Vi ska vara här och jobba i över sju månader och ingen klarar av att springa ett maraton i sprinterfart - inte ens mina tjejer och killar.

 

Med de orden rusar stabschefen vidare till nästa möte. Det är alltid någonting som behöver planeras, följas upp eller bearbetas. Allt för att våra svenska enheter ute i norra Afghanistan skall kunna göra rätt saker på rätt platser av rätt anledning och på bästa sätt bidra till säkerheten och utvecklingen i Afghanistan.

 

Text och bild:

Kapten Fredrik Bojerud     

Press- och informationsofficer, FS14