Sista kontrollstationen

Är Nordic Battlegroup redo för insats? Slutövningen är den sista kontrollstationen i den utvärdering som pågått sedan i somras.

- Vi utvärderar alla enheter i NBG och ser om de har den rätta förmågan och kan verka tillsammans med andra länder vid en eventuell insats, säger Gustaf Olsson, chef för gruppen som utvärderar.

Arbetet utförs av 60 personer från de länder som finns med i NBG. Tillsammans med fem Nato-observatörer arbetar de med att utvärdera NBG-förbandet.

Observationer
Utvärderingen görs genom att ett hundratal olika moment, materiel eller delar följs upp. Certifierade värderare ställer muntliga frågor, begär skriftliga uppgifter och gör observationer under dygnets alla timmar.

- Det är ingen ny företeelse att värdera förband utan det har vi alltid gjort. Skillnaden är att vi i dag använder ett bättre analysverktyg och en mer systematisk metod än förut, säger Gustaf Olsson.

Analysverktyg
När slutövningen i Norrbotten avslutats ska alla förband i NBG genomgått denna värdering. All information analyseras med hjälp av ett analysverktyg. Uppgifterna sammanställs därefter till en rapport, vilken i sin tur är underlag för den slutliga certifieringen av förbandet.

- Det är viktigt att utvärdera för att se vilken förmåga NBG har och för att se vad som kan förbättras, säger Gustaf Olsson.

Det finns fyra olika betyg på förbandet:

  • Interoperable (redo för insats)
  • Partially interoperable (redo för insats, men med vissa brister)
  • Not interoperable (inte redo för insats)
  • Not evaluated (inte värderade)

Skalan bygger på ett Nato-koncept som heter OCC (Operational, Capabilities, Concept).

Stefan Bokvist

Följ NBG:s slutövning på www.mil.se/nr07