Säkert val i Boden

Soldater från Nordic Battlegroup såg till att säkerheten var rigorös under valdagen i Boden - en del i scenariot för NBG:s slutövning.- Mycket av det vi gjort under övningen kan säkert likna det som vi skulle kunna få vara med om vid en verklig insats, säger soldaten Jörgen Andersson.

Centrala Boden hårdbevakades av NBG-soldater. Foto: Roger Larsson

Det märktes med all tydlighet att det var val i Boden på söndagen. I nästan varje gathörn och vid infarterna stod NBG-soldater och såg till att det var lugnt.

Närmare vallokalen som var på före detta Ing 3-området blev bevakningen ännu tätare, något som också behövdes. Utanför lokalen fanns de olika anhängarna, men de uppträdde städat. Rop och applåder var det som hördes både inne i lokalen och utanför.

Förberedda på oroligheter
NBG-soldaterna var dock ordentligt förberedda på oroligheter. Partiernas ledare och den sittande presidenten var hela tiden starkt bevakande av beväpnade soldater.

Ett av slutmålen för NBG under Nordic Resolution 2007 är att stabilisera demokrati i det fiktiva X-land. Därför har man haft olika moment under övningen där insatsbataljonen fått agera under demonstrationer.

- Moment som dessa är absolut nödvändiga och det krävs ännu mer för att hålla reda på de insatsregler vi har att följa, säger ställföreträdande bataljonschef Johan Wiktorin.

Följ övningen på www.mil.se/nr07