Riskmedvetna soldater ut i beredskap

Om knappt sju veckor går Nordic Battlegroup ut i beredskap.- Jag är beredd att åka, säger Sofia Nilsson i NBG:s flygplatsenhet.Soldaterna som nu gör sig redo för insats är medvetna om de risker som de kan komma att utsättas för.

Soldat ur NBG:s insatsbataljon under övningen Thunderstrike i Skövde. Foto: Canan Yasar

I Norrbotten har NBG:s slutövning Nordic Resolution 2007 avslutats med en fiktiv valdag där det var soldaternas uppgift att upprätthålla säkerheten i det oroliga X-land.

Olika stora risker
Scenariot skulle kunna bli verklighet för NBG, men styrkan kan också ställas inför en rad andra uppgifter som kan innebära olika stora risker. Beredskapen innebär att det inte går att fullt ut förbereda sig på vilken typ av insats som kan bli aktuell.

Den attitydundersökning som Försvarsmakten gjort bland 501 NBG-anställda visar att soldaterna är fullt införstådda med riskerna kring den uppgift de kan ställas inför efter årsskiftet.

"Svårt vara inställd på fara"
- Vi har pratat om riskerna i gruppen. Det här är inte bara en utbildning, det kan leda till insats. Alla säger att de är förberedda men det är svårt att vara inställd på att det kan bli farligt, säger Jonas Norlin (bilden) från Totalförsvarets skyddscentrum under slutövningen i Norrbotten.

97 procent säger sig vara väl medvetna om riskerna. Nästan lika stor andel uppger att de känner sig välinformerade om vad det innebär att delta i internationella fredsinsatser.

- Det är siffror jag är väldigt nöjd med. Vi vill bara ha personal i den här styrkan som förstår vad deras jobb kan innebära, även när det gäller riskerna. Ingen är betjänt av att någon rekryteras bara för att fylla personallistorna, säger Karl Engelbrektson, chef för Nordic Battlegroup.

Per Norlin
Ulf K. Rask