Rikshemvärnsting 2007 i Bålsta. Hemvärnets valda ombud diskuterar viktiga framtidsfrågor

I helgen möts 88 valda representanter för landets hemvärnssoldater. Delegaterna ska utskottsbehandla ett 70-tal motioner och två propositioner. Man ska även välja ett nytt rikshemvärnsråd för nästa tvååriga mandatperiod. Förhandlingarna leds av rikshemvärnschefen Roland Ekenberg, tillika ordförande i rådet.

Motionärerna föreslår förbättringar/ändringar inom områdena ersättningar, materiel, organisation, utbildning och även inom själva medinflytandet. Ett lokalt råd vill avskaffa den på försök inrättade tjänsten som hemvärnsombudsman, medan rådet i en proposition i stället vill permanenta befattningen.
Det finns även ett förslag om att förlänga ”tingsperioden” till tre år samt ett om att skapa en årlig fast ”Hemvärnets dag”. Bäddat alltså för debatt och spännande omröstningar.
Under lördagen kommer årets Fältstipendium, inom området överlevnad, att utdelas. Denna gång till en välförtjänt hemvärnssoldat. Stipendiet är på 15 000 kronor. Under tinget presenteras även en ny debattbok om hemvärnet av dess författare Magnus Sjöström.
Även ÖB, Håkan Syrén, besöker tinget.Media är välkomna att bevaka tinget. Plats: Konferenshotellet Aronsborg, Bålsta. Det börjar på fredag 9 nov kl 12.30. Under fre em och kväll utskottsarbete, lör 10 nov fortsatt utskottsarbete på fm. Kl 12.30 inleds själva förhandlingarna. De pågår med avbrott för föredrag och ceremonier till kl 17.00.  Sön 11 nov fortsatta förhandlingar mellan kl 08.00 och kl 11.50. Pressmöte sön kl 12.45.  Ytterligare information ger: informationschef Sune Ullestad, Rikshemvärns-avdelningen, tel 08-788 97 04, 070-644 27 87 eller hemvärnsombudsman Mats Jonsson, tel 08-788 85 49, 070-677 03 96.
Följ tinget på www.hemvarnet.mil.se