Riksdagsbeslut om Tchad-insats

Riksdagen gav på onsdagen klartecken för ett svenskt bidrag till EU-insatsen i Tchad och Centralafrikanska republiken.

Sverige planerar att sända ett skyttekompani ur internationella amfibiestyrkan med omkring 200 personer. Riksdagen beslutade att insatsen kan pågå i ett halvår och att styrkan vid behov kan utökas till högst 490 personer.

Kriminella grupperingar
De svenska skyttesoldaternas uppgift blir att göra det möjligt för hjälporganisationer och FN:s polisstyrkor att verka i det oroliga området. Det största hotet utgörs av kriminella grupperingar.

- Dessutom måste vi förbereda oss för att klara av de sjukdomar som finns i området, säger Carl-Johan Andersson vid insatsstaben.

Missionsutbildning
Försvarsmaktens förberedelser inför insatsen pågår och följer den tidsplan som satts upp.
- Vecka 49 kallar vi in huvudstyrkan för missionsutbildning. Viss utbildning, bland annat av fordonsförare, har redan genomförts, säger Carl-Johan Andersson.

Huvuddelen av styrkan kan vara på plats i Tchad och Centralafrikanska republiken i början av nästa år.

Per Norlin

Läs mer på www.riksdagen.se