Därför ger ÖB klartecken till Nordic Battlegroup

Den första januari ställs Nordic Battlegroup i beredskap för eventuella EU-krishanteringsinsatser det första halvåret 2008. Förbandet har genomfört sin slutövning i Norrbotten och en omfattande utvärdering av Nordic Battlegroup har genomförts.

ÖB, general Håkan Syrén och chefen för Nordic Battlegroup, brigadgeneral Karl Engelbrektson, bjuder nu in media för att ge sin syn på Nordic Battlegroup, efter avslutad utbildning och inför beredskapsperioden.

Tid: Fredagen den 23 november, klockan 08.00
Plats: Högkvarteret, Lidingövägen 24.

Hela pressmötet beräknas ta cirka en timme och det kommer att ges tillfälle till enskilda intervjuer med såväl ÖB som Karl Engelbrektson.

För att förenkla inpasseringen i Högkvarteret ber vi er anmäla ert deltagande med namn och personnummer till info@mil.se senast torsdag den 22 november, klockan 16.00.

För ytterligare information, ring Försvarsmaktens Informationsstab, tel: 08 – 788 8888.

Läs mer om Nordic Battlegroup på www.mil.se